Ahus-direktør Hulda Gunnlaugsdottir går av på dagen

I forrige uke nektet sykehusets styre å presse gjennom ekstra helgevakter for sykepleierne. Dermed tapte Ahus-direktør Hulda Gunnlaugsdottir en opprivende konflikt. Nå går hun av.

Hulda Gunnlaugsdottir trekker seg som Ahus-direktør. Her fra et allmøte tidligere år som ble arrangert etter flere saker i pressen om sykehusets kapasitetsproblemer.

Gunnlaugsdottir har vært direktør ved sykehuset siden oktober 2010. I perioden har Akershus universitetssykehus (Ahus) slitt med store kapasitetsproblemer.

Problemene har blant annet ført til en opprivende konflikt med sykehusets sykepleiere om hva slags arbeidstider de skal ha.

Gunnlaugsdottir og ledelsen har ønsket at sykepleierne skal jobbe tre ekstra helgevakter i året for å bøte på kapasitetsutfordringene. Det har ikke falt i god jord hos sykepleierne, som har protestert voldsomt mot endringene.

I forrige uke bestemte styret at den nye helgeturnusen ikke skal innføres likevel. Beslutningen kom etter at flere sykepleiere hadde sagt opp stillingene sine.

— Naturlig med ny direktør

I en pressemelding trekker Gunnlaugsdottir frem manglende støtte hos styret som årsaken til at hun går av.

Les også

- Regjeringen har legalisert ventelistetriksing

— Styret ønsket ikke å innføre ekstra helgevakter som et siste virkemiddel for å redusere AML brudd (brudd på arbeidsmiljøloven, journ. anm.) og overtidsbruk. I en slik situasjon er det naturlig for sykehusets styre å se seg om etter en ny direktør som deler styrets oppfatning og vurderinger, sier hun.Også styreleder Göran Stiernstedt opplyser at uenighet mellom dem og direktøren ligger bak oppsigelsen.

— Styret og administrerende direktør har samme oppfatning av hvilke problemer sykehuset står ovenfor, når det gjelder driftsunderskudd, stor overtidsbruk og brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til å få sykehusets vaktsystemer til å gå opp. Men vi har sammen konstatert at Gunnlaugsdottir og styret ser ulikt på metodene man skal bruke for å løse problemene, sier han i pressemeldingen.

Saksøkte sykepleierne

Konflikten om sykepleiernes arbeidstid har også havnet i retten.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter saksøkte tidligere i år Norsk sykepleierforbund (NSF) for det de mener er ulovlig aksjonering fra sykepleierne.

- Valgte å skjule sannhetenVG skriver at NSF på sin side mener Ahus har opptrådt tariffstridig i saken.

Utvidet opptaksområdet i 2011

I 2011 tok Ahus over ansvaret for 160.000 flere pasienter. Flere mener at sykehuset ikke var klare for dette og at sykehuset i dag er underdimensjonert i forhold til antall pasienter.

Gunnlaugsdottir innrømmer i pressemeldingen at Ahus har hatt en krevende oppstart. Hun mener likevel hun har fått til mye i direktørstolen.

— Mitt mål har vært å forbedre tjenestene og tilbudene for våre pasienter. Det mener jeg vi har kommet langt på vei med, på tross av krevende problemer på en del felter, sier hun i pressemeldingen.

Viseadministrerende direktør Stein Vaaler vil fungere som administrerende direktør inntil en ny er blitt ansatt av styret.