Tidligere ruteplanlegger i NSB: – Det er ledig plass i ruteplanen hele dagen

Ruteplanlegger mener det er fullt mulig å få togene som står gjennom dagen, inn i rutetabellen. Og Jernbaneforbundet hevder det er ledig kapasitet blant de ansatte.

Fire togsett av typen Flirt fotografert på Oslo S fredag formiddag. Slik står tog parkert rundt omkring i Oslo, Akershus, Østfold og Drammen.

Rundt 2006 var Jon Hamre ruteplanlegger i NSB. Han satt blant annet med ansvar for å se på mulighetene for å utvide tilbudet.

Mandag skrev Aftenposten at togtilbudet for pendlere rundt Oslo kan utvides kraftig ved å ta i bruk tog som står i ro store deler av dagen.

At muligheten ikke er utnyttet, har vakt sterke reaksjoner. MDG tar til orde for et togopprør for å tvinge regjeringen og jernbanemyndighetene til å utvide tilbudet for å få flere til å bytte fra bil til tog.

Spesielt sterkt er ønsket om å bedre tilbudet på Østfoldbanen og mot Kongsberg, som i dag har et vesentlig dårligere tilbud enn pendlerrutene fra Drammen og Eidsvoll/Lillestrøm mot Oslo.

Les også

Nyhetsanalyse: Togmuligheten som har ligget der hele tiden

Jon Hamre er tidligere ruteplanlegger i NSB.

– Motstanden gikk på kostnader

Nå bekrefter også NSBs tidligere ruteplanlegger at det er fullt mulig å finne plass i ruteplanen for togene som står i ro.

Til Aftenposten sier Jon Hamre at utvidet rushtidsfrekvens var et tema allerede da han var ruteplanlegger NSB, som nå skal bytte navn til Vy. Han jobbet for å få til halvtimesavgang på lokaltoget til Moss og for å fylle tog som gikk i retur i rushtiden, med passasjerer, i stedet for å la dem gå tomme.

Det siste ble det til en viss grad gjort alvor av i desember 2018, da rushtidstog som har gått «motstrøms» mot Moss, ble en del av rutetrafikken.

– Hva skal til for å utvide rushtidsfrekvensen?

– Man har en «grunnrute», som går hele dagen. I noen timer er det rushtidstog i tillegg. Det er bare å utvide rushtidsperioden. Den ledige plassen i ruteplanen ligger hele dagen, sier Hamre.

– Hvorfor gjorde man ikke noe med dette i din tid?

– Man snakket om det, men motstanden gikk på kostnader. Det var vanskelig å få til noe, sier Hamre.

Varslet muligheten i Aftenposten i 2014

NSB kunne gitt både Drammenbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen et løft. Østfoldbanen ble bevisst nedprioritert, sa Hamre til Aftenposten i august 2014, da NSB giret opp tilbudet kraftig på Drammenbanen og banene mot Lillestrøm, men ikke på Østfoldbanen.

Ifølge NSB-sjef Geir Isaksen medførte satsingen mot vest og nord 40 prosent flere passasjerer i løpet av noen år.

Ikke problemfritt

Fullstendig knirkefritt er det likevel ikke å la togene gå hyppigere hele dagen.

Når det som utgjør ekstratogene i rushtiden skal tas inn og ut av trafikken, må det gis plass til dette.

– I dag er det flere tog som bare kjører én tur, som fra Skøyen til Ski, før de parkeres her. Det gjøres bevisst, fordi det krever litt å få dem tilbake i trafikken. Men det lar seg absolutt gjøre, sier Hamre.

– Ganske fullt på vaktrommet til NSB

Hva så med bemanning? Tirsdag bekreftet leder av Jernbaneforbundet, Jane B. Sæthre, overfor Aftenposten at det er mye å hente fra ansatte som går i turnus i dag, uten at det ifølge henne vil koste særlig mye.

– Det har vært ganske fullt på vaktrommet til NSB på formiddagen. Det har vært vanlig med fullt kjør i rushtiden, og så kan man ta det mer med ro, sier Hamre.

– Det er viktig for NSB at flest mulig dekker en av rushtidstoppene under en vakt. Det er de sene og veldig tidlig togene som er dyre. Men ved at man jobber noen lange og noen korte dager, kan man unngå å innføre mye deltidsarbeid, som er vanlig i busstrafikk, sier Hamre.