IS-kvinner som returnerer: Fritt frem i Sverige, straffeforfølges i Norge

Barn som er vokst opp med bombeangrep, vold og død i IS-regimet, har begynt i svenske barnehager uten oppfølging. Mødrene har returnert til den svenske hverdagen uten å bli straffeforfulgt.

Kommer noen av disse IS-kvinnene tilbake til sine hjemland? Noen av de evakuerte IS-kvinnene som nå befinner seg i flyktningleirer i Syria, vil tilbake til landet de reiste fra. Men alle landene ønsker dem slett ikke tilbake, og praksis er forskjellig i de ulike landene.

Skitne barn. Barn som gråter. Helt stille barn som med apatiske og redde øyne klemmer seg inntil mødrene i lange svarte kapper.

Bilder fra flyktningleirene i Syria med barn og IS-kvinner evakuert fra terrorregimets siste skanse i Baghouz, viser hva vestlige land må ta stilling til fremover: Skal de få komme tilbake eller ikke, og på hvilken måte, under hvilke premisser?

I Sverige og Norge er praksis og lovgivning for dem som returnerer fra IS-regimet som natt og dag.

– Ingen av kvinnene som returnerer til Sverige, kommer til å bli straffeforfulgt for deltagelse i IS, fordi det finnes ingen lov i Sverige som forbyr deltagelse i en terrororganisasjon, sier Magnus Ranstorp.

Han er terrorekspert ved Forsvarshögskolan i Sverige og kvalitetssjef i EUs Radicalisation Awareness Network (RAN).

Denne norske tobarnsmoren fra Oslo har tryglet norske myndigheter om å få komme hjem til Norge. Hun har sagt at hun ble lurt inn i Syria av kjæresten Bastian Vazquez. Han fikk en sentral rolle i IS, men døde trolig i Syria i 2015.

150 returnert, ingen straffeforfulgt

Rundt 300 personer (derav 24 prosent kvinner) reiste fra Sverige til IS-regimet i Syria. 150 av dem er returnert.

– Ingen av de 150 som er returnert, er blitt straffeforfulgt eller dømt for IS-deltagelse, sier Ranstorp.

Han mener det er et problem at IS-folk har returnert ganske ubemerket, uten særlig oppfølging. Ifølge Ranstorp vet ingen hvor mange kvinner og barn som har returnert til Sverige og hvordan de lever nå.

Terrorforsker Magnus Ranstorp har fulgt utviklingen i de islamistiske miljøene i Sverige, Norge, Europa og resten av verden i en årrekke.

Forskeren viser til:

  • Små barn som kan ha sett brutal vold, bombeangrep, døde mennesker og drap har begynt i barnehage uten særlig traumebehandling eller annen oppfølging.
  • Kvinner har sklidd inn i det svenske samfunnet etter å ha levd i IS-regimet. Bare et fåtall er blitt fulgt opp av sosialstyrelsen.
  • Noen av mennene har hatt samtaler med sikkerhetspolitiet, men det har vært frivillig.
Les også

LES OGSÅ: Evakuerte kvinner håndhever IS-justis i leiren. Lærer barna å kaste stein på kvinner uten slør.

– Mange kan være farlige

Den erfarne terrorforskeren mener at både kvinner og menn som returnerer fra IS-regimet, kan utgjøre en stor trussel for det svenske samfunnet. Selv om det såkalte IS-kalifatet ligger i ruiner, er mange av kvinnene fortsatt lojale mot IS.

– Mange av dem som returnerer, kan være farlige. De er en kjempestor risiko for samfunnet, sier han.

Han minner om at to som reiste fra Sverige, Mohamed Belkaid og Osama Krayem, senere deltok i terrorangrepene i Paris og Brussel.

Norske kvinner og barn evakuert fra IS-områder befinner seg i flyktningleirer i Syria drevet av kurdiske styrker.

Både avisen Expressen i samarbeid med stiftelsen Doku, og SVT, har nylig dokumentert alvorlig kriminalitet som fremmedkrigere er blitt tiltalt for etter at de returnerte til Sverige: Drap, utpressing og bedrageri.

En tredel av de 41 returnerte mennene som SVT har kartlagt, er dømt eller siktet for kriminelle handlinger i Sverige etter at de kom hjem.

Rett før jul 2018 publiserte SVT en video som viste hvordan et svensk islamist-par involverte barna sine i den voldelige ideologien.

Ranstorp skisserer hva Sverige risikerer: Islamister av dette kaliberet kan radikalisere miljøer i Sverige. De kan skape ny dynamikk i miljøer. De er veteraner med internasjonale kontaktnett. Mange av dem reiste med sosiale og mentale problemer, de løste konflikter med vold – dette er neppe blitt bedre etter tiden i voldsregimet.

Les også

KOMMENTAR: «Som tyskerbarna betaler også IS-barna prisen for mødrenes valg», skriver journalist Helle Aarnes.

Skaper frykt i befolkningen

Terrorforskeren som har skrevet flere rapporter om fremmedkrigere og ekstremisme, sier at det i Sverige er sinne og frustrasjon over at IS-folk kan returnere uten særlig etterspill.

Årsaken er at Sverige ikke hatt noen lov mot deltagelse.

En EU-rapport fra 2018 konstaterer at en del barn over ni år har deltatt i IS’ militærtrening, noe som har utløst spørsmål om hvilken trussel barna kan utgjøre hvis de kommer til Europa.

Les også

LES OGSÅ: – Barn har gått fra å se på henrettelser til selv å utføre henrettelser

Får terrorlov seks år etter Norge

Sverige får på plass et lovforbud mot deltagelse i en terrororganisasjon først i august 2019. Det er seks år etter at Norge fikk en slik lov. I Norge er det blitt avsagt 11 dommer for IS-medvirkning, alt fra terrorforbund, deltagelse, materiell og økonomisk støtte til rekruttering.

Forbudet mot deltagelse kan ramme kvinner som kanskje ikke har vært aktive i krigføring, drap og henrettelser, men ofte fungert som støttespillere. Kvinnene har født barn, sørget for at mennene hadde hus og familie og på den måten bidratt til etableringen av det såkalte IS-kalifatet.

Nylig ble det for første gang i Norge avsagt en dom mot en kvinne for IS-medvirkning. En somalisk fembarnsmor som kom til Norge som flyktning, ble dømt til fengsel i to år og ni måneder for å ha støttet IS, selv om hun ikke hadde vært i Syria.

– Norge er det landet i Norden som har strengest straffeforfølgelse når det gjelder deltagelse i IS, sier Ranstorp.

Les også

PST: Ubaydullah Hussain var rekrutterer, reiseleder, sponsor og kasserer for Syria-farere

Berømmer Norge

Ranstorp berømmer måten norske myndigheter har håndtert fremmedkrigere med lovgivning og en dyktig påtalemyndighet.

– Hvis jeg hadde vært nordmann, hadde jeg vært stolt over hvordan den norske rettsstaten og PST (Politiets sikkerhetstjeneste red.anm.) har håndtert dette.

Men han er ikke nådig i sin refs av svenske myndigheter.

– Sverige foreslo et internasjonalt tribunal for IS-krigere i ren desperasjon over mangel på egne lover som gjør det mulig å straffeforfølge hjemvendte kvinner og menn fra IS-områder.

Tusenvis av kvinner og barn er de siste ukene blitt evakuert fra de siste IS-kontrollerte områdene i Syria.

Foreslår nordisk samarbeid om fremmedkrigere

Nå foreslår forskeren et tettere samarbeid mellom sikkerhetstjenestene og politiet i de nordiske landene for å kunne straffeforfølge hjemvendte fremmedkrigere. Han peker på at minst 650 personer har reist fra Norden.

– Det ville være å vise befolkningen handlingskraft, vise at man faktisk gjør noe. Det er mulig å straffeforfølge dem. Digitale bevis finnes. Dette er tross alt de mest veldokumenterte overgrep i moderne tid, sier Ranstorp.