Norge

Rektorer klarer ikke å stanse mobbingen

40 av 89 Oslo-rektorer får karakteren én eller to for sin innsats mot mobbing.

Mobbing er ett av 42 ulike punkter som rektorene måles på i Oslo kommunes rektorkontrakter. Illustrasjonsfoto
  • Tiril Kyrkjebø
  • Jørgen Svarstad

«Må se kritisk på mobbetall», heter det om rektoren på en skole. Der er andelen elever som er fornøyd med graden av mobbing, vold og rasisme redusert fra 93 til 86 prosent på ett år.

Rektoren får karakteren én for sin innsats på området, i likhet med 14 av sine kolleger. Mens 25 rektorer får en toer på en skala fra en til fem.

Generelt har rektorer som har klart å redusere mobbingen fått en treer eller bedre.

Det er altså 40 skoler der mobbeutviklingen er negativ, mens utviklingen på de øvrige 49 skolene er stabil eller positiv.

Les også

123 rektorer fikk karakterer fra 1 til 5 av Oslo kommune. 43 av dem fikk bare en 2'er.

Særlig på de videregående skolene får rektorene dårlig karakter. Her er mobbeutviklingen negativ på 10 av 13 skoler der Aftenposten har fått innsyn i tallene. Mobbing er ett av 42 ulike punkter som rektorene måles på i Oslo kommunes rektorkontrakter. Mobbetallene er hentet fra Elevundersøkelsen (se faktaboks). Rektorenes karakterer gjelder utviklingen fra 2010 til 2011.

Sitter i barnas natur

Kjell Richard Andersen, assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, sier at de har null mobbing som mål på hver eneste skole, hvert eneste år.

— Når vi setter et slikt mål, vil det være få som har mulighet til å nå det. Det vil alltid oppstå situasjoner som enkelte elever opplever som mobbing. I medarbeidersamtalen vurderer rektor og områdedirektør om utviklingen er tilfredsstillende eller ikke, og rektor får en karakter basert på skjønn.

- Ingen klarer null. Men hvorfor mislykkes så mange rektorer i kampen mot mobbing?

— Det handler ikke om å mislykkes. Om du ser det over tid, så går disse tallene forsiktig opp og ned. Totalnivået ligger ganske stabilt. Vi har ikke registrert at noen skoler har en negativ totalvurdering over tid. Det betyr ikke at rektorene ikke skal anstrenge seg til det ytterste.

Andersen legger til at kommunen har mobbeprogrammer de tilbyr skolene, samt ekspertteam og andre tilbud om hjelp og støtte.

Rektors ansvar

Både Andersen og Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet, understreker at mobbing er rektors ansvar.

— Rektor kan ikke stanse mobbing alene. Men han eller hun kan gjøre mye ved å sette temaet på dagsordenen, sier Lied.

- Hvorfor klarer så mange rektorer ikke å stanse mobbing?

— Vi har ikke noen oppskrift. Men utviklingen er ikke god nok, og det kan vi ikke akseptere. Vi trenger en sterkere og tydeligere satsing. Vi vet at et godt læringsmiljø reduserer mobbing. Derfor må man jobbe kontinuerlig med det.

På landsbasis har mobbetallene de siste årene ligget stabilt. Andelen elever som oppgir å bli mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere ligger på rundt syv prosent.

Les også:

Les også

Sjekk karakteren til din Oslo-rektor

Les også:

Les også

  1. Gir rektor-karakterene stryk

  2. Oslo-rektorer er opprørte over offentlige karakterer