Jusprofessor ber om tydeligere regler for pengegaver

Eivind Smith, leder for Partilovnemnda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver, etterlyser et tydeligere regelverk for partiene.

Jusprofessor Eivind Smith
  • og NTB

Det forteller jusprofessoren til Dagens Næringsliv i forbindelse med avisens avsløring av at oppdrettsmillionær Inge Berg ga en hemmelig pengegave til Nordland Fremskrittsparti i mai i fjor.

Etter loven skal alle bidrag over 10.000 kroner i valgår rapporteres til Partilovnemnda i løpet av fire uker, men pengene fra Bergs konsern Nordlaks ble ikke rapportert inn før januar i år.

Til sammen fikk Nordland Frp 49.950 kroner i gave, men fordi pengene kom fra fem ulike selskaper som alle betalte 9.990 kroner, havnet transaksjonen under beløpsgrensen for bidrag som partiene må melde fra om.

Lederen for Partilovnemnda mener det går an å forstå at Nordland Frp ikke tolket loven som at pengegavene måtte rapporteres inn. Fordi de fem selskapene tilhører samme konsern, ble lokallaget likevel gitt en advarsel.

– Derfor hadde det vært en fordel om loven ga enda tydeligere beskjed om meningsinnholdet, noe som tilsier at den burde justeres ved neste korsvei, sier Smith til DN.

Partilovnemnda er et uavhengig organ underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er ansvarlig for partiloven. I en epost til DN skriver departementsråd Eivind Dale at departementet ikke vil kommentere enkeltvedtak.