Norge

First House fridde til kinesiske investorer i 2011

I en annonseartikkel i Norway Report fra 2011 reklamerer First House med at de er «ledende på politisk rådgivning i Norge». Annonsen er adressert kinesiske investorer med interesse for Norge. Les annonsen i sin helhet nederst i artikkelen. Foto: Fartein Rudjord / faksimile GLM

First House markedsførte seg i 2011 som politisk rådgiver overfor kinesiske investorer som vil inn i Norge. Men kontraktene kom aldri, ifølge kommunikasjonsselskapet.

  • Sofie Gran Aspunvik
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

«Når det gjelder Kina, ønsker First House å hjelpe både norske selskaper som har forretningsinteresser i Kina og kinesiske selskaper som ønsker å investere i Norge».

Dette skrev administrerende direktør Per Høiby i en annonseartikkel i nyhetsbrevet Norway Report i 2011, distribuert av kinesiske Global Link Media. Annonsen er trykket på både på engelsk og kinesisk.

Høiby skriver i annonsen at First House er ledende på politisk rådgivning i Norge.

De siste dagene har First House sterkt avvist at de jobber for kinesiske interesser.

— Jeg er ikke kjent med at vi har kontakt med noen kinesiske selskaper nå. Jeg sier ikke at det hadde vært noe galt om vi hadde hatt det. Det er helt avhengig av oppdragstype. Vi har kunder fra mange land, og vi håper å få kinesiske kunder, men da med normale oppdrag som ikke er knyttet til saker med politiske overtoner, som vi har sett påstander om de siste dagene, sa First House-Morten Wetland til Aftenposten fredag.

Se annonsen i sin helhet nederst i artikkelen.

- Ikke andre fremstøt

Administrerende direktør Per Høiby sier First House generelt gjerne vil ha utenlandske selskaper som kunder, også kinesiske.

— Den annonsen handler om noe helt annet enn det vi urettmessig er blitt beskyldt for: At vi er engasjert av Kina eller kinesiske interesser for å sverte Thorbjørn Jagland eller påvirke Nobelkomiteens sammensetning, sier Høiby til Aftenposten.

- Hvorfor rettet dere denne henvendelsen spesielt til selskaper i Kina og norske selskaper med interesser i Kina?

— Vi retter oss ikke bare mot kinesiske selskaper. Asia er en av de fremvoksende økonomier som det er helt naturlig for oss som næringsaktør, i likhet med mange andre, å ha fokus på.

- Var dette et engangstilfelle eller har dere gjort lignende fremstøt mot kinesiske næringsinteresser tidligere?

— Vi har ikke gjort andre slike fremstøt.

- Ga annonsen noe resultat?

— Det er vanskelig å si. Det er flere aktører som leser dette, både norske og utenlandske. Vi har generelt hatt god kundevekst i selskapet.

- Men fikk dere noen henvendelser fra selskaper i Kina som følge av dette?

— Nei, ikke direkte som jeg kan huske.

- Hvilken kompetanse er det First House sitter på som gjør at dere er spesielt godt egnet til å jobbe for næringsinteresser i Kina?

— Vi har ikke bedre forutsetninger for å betjene kinesiske selskap i Norge enn for eksempel svenske eller amerikanske kunder. Men First House har oversikt over norske samfunnsforhold, god politisk forståelse og kjenner det norske markedet godt, sier den administrerende direktøren.

Kaldt forhold siden 2010

Etter at den kinesiske dissidenten og regimekritikeren Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, har det diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina vært iskaldt. Dette har skapt stor bekymring for at norske selskaper vil sakke akterut i kampen om markedstilgang i Kina.

Som Aftenposten skrev fredag, har dette vært tema for flere møter i regi av Rederiforbundet. De har over lengre tid brukt First House som rådgivere, også i arbeidet for å normalisere forholdet til Kina.

Onsdag stilte Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghellei en kommentarspørsmål om «kinesiske interesser» har leid inn First House til en kampanje mot Thorbjørn Jagland og Nobelkomiteen.

I en bloggpost som ble publisert onsdag kveld skriver imidlertid First House-direktør Høiby at rådgivningsselskapet «ikke [har] «kinesiske interesser» som kunder, verken selskaper eller enkeltpersoner».

Les også:

Les også

Wetlands spennende hemmelighet

Nytt Kina-møte på mandag

First House er representert i styret ved Det norsk-kinesiske handelskammer (NCCC) ved partner Bjørn Richard Johansen. Mandag arrangerer de sitt årsmøte, med to representanter for kinesisk næringsliv som hovedtalere.

I tillegg til et innlegg fra Michael Chang som leder Europa-avdelingen til AVIC, et statlig eid kinesisk industrikonglomerat, skal tele-toppen Frederiv Paint holde et foredrag. Det er, ifølge programmet, også satt av tid til nettverksbygging.

«Å opprettholde gamle samarbeid og etablere nye er en viktig del av NCCC-møter. Bruk anledningen», står det i invitasjonen til møtet som avholdes hos NHO i Næringslivets hus på Majorstuen i Oslo.

Les også:

Les også

First House og næringslivstopper i møter om Kina

Taus om hvordan de bruker NCCC

Bjørn Richard Johansen vil ikke svare på spesifikke spørsmål om sitt engasjement i NCCC, heller ikke annonseartikkelen i Norway Report, men skriver følgende i en epost til Aftenposten:

— Vi i First House er, i likhet med svært mange andre norske virksomheter, med i en rekke handelskamre. Vi har også tillitsverv i flere av dem, så slik sett er det ikke noe spesielt med vårt medlemskap og min rolle i Det norsk-kinesiske handelskammer. I styret har jeg som tillitsvalgt blant annet bidratt som pressekontakt i forbindelse med arrangement og når vi har gått ut med generell informasjon om våre arrangementer, skriver PR-toppen.

Han vil ikke si om handelskammeret også fungerer som en arena der First House søker klienter, eller hvorvidt han har vært i kontakt med kinesiske næringslivsinteresser.

- Kompetent og relevant

Ifølge daglig leder Eivind Bryne i NCCC, har Johansen ikke hatt noen direkte involvering i planleggingen av mandagens møte.

Bryne sier det er naturlig at også kinesiske selskaper deltar på møter i regi av handelskammeret.

— De fleste av våre foredrag dreier seg om norske interesser i Kina der vi snakker om å hjelpe bedriftene i den sammenheng. Men her går det handel begge veier, og da er det naturlig å også ha møter med kinesiske selskaper.

- Dere jobber både for norske og kinesiske interesser?

— Ja. Dette handler om å fremme handel mellom landene. Det er ikke noe mystisk ved det.

- Hvor nyttig er det at First House er representert i styret?

— Vi kan si at vi har medlemsmasse som består av bedrifter som finner handel med Kina relevant. Blant disse er First House. Når det gjelder styrevervet til Bjørn Richard Johansen, var det slik at han på dette tidspunktet var en kandidat som valgkomiteen fant kompetent og relevant.

Annonsen fra 2011:

I denne annonsen i Norway Report 2011, som er distribuert på engelsk og kinesisk via Global Link Media, frir First House til kinesiske investorer med interesse for Norge. Foto: Fakisimile

Les mer om

  1. First House
  2. Kina
  3. Norges forhold til Kina