Antall selvmordstall i Norge går opp. I Danmark og Sverige skjer det motsatte

Nå vil norske myndigheter sette en ny standard i arbeidet med å forebygge selvmord.

Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kjersti Toppe (Sp), vil ha ambisiøse mål for arbeidet med å forebygge selvmord i Norge.

Har vi noe å lære av hvordan det jobbes med å få ned selvmordstallene i våre naboland?

Mens de norske selvmordstallene har økt de siste årene, er de redusert og flatet ut i Danmark.

– Fra 1980 til år 2000 var det en kraftig nedgang. De siste 18 årene har tallene gått jevnt nedover og stabilisert seg, sier Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien, en organisasjon som jobber med selvmordsforebygging og opplysning i Danmark.

– Vi har konstatert at forebygging hjelper, sier Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien i Danmark.

I Norge har utviklingen gått motsatt vei. Drøyt hundre flere mennesker tok sitt eget liv i 2016 enn i 1980.

  • Selvmordstallene er på det høyeste siden 1990. A-magasinet skrev fredag om Kjetil Dahlen, som mistet sin 20 år gamle sønn til selvmord. Han så ingen tegn.

Mindre tabubelagt

Ifølge Merete Nordentoft, professor i psykiatri ved Københavns Universitet og overlege ved Psykiatrisk Center, er det flere grunner til at færre dansker begår selvmord.

Til Danmarks Radio sier hun at nedgangen de første årene skyldtes at metodene ble mindre farlige, og at de farligste sovemedisinene og mest giftige husholdningsgassene nå er borte fra markedet. Så påpeker hun at det forebyggende arbeidet som skjer generelt er bedret.

– I dag har man blant annet selvmordsforebyggende sentre i alle Danmarks regioner, forteller Jeppe Kristen Toft til Aftenposten.

Dit kan man henvende seg direkte eller bli henvist fra legen sin.

– Samtidig sitter fagfolk og eksperter her ved Livslinien og andre steder klare til å gi råd til fortvilte mennesker om hvordan de kan komme seg videre gjennom livskrisen. Vi har konstatert at det er mulig å forebygge.

Også i Danmark er det flere menn enn kvinner som tar livet sitt. Jeppe Kristen Toft mener at det i Danmark gradvis er blitt mindre tabubelagt å snakke om selvmord, og at menn er blitt flinkere til å åpne opp om sine problemer.

Også i Sverige er selvmordene redusert

Sverige har omtrent dobbelt så mange innbyggere som Danmark og Norge. I 2016 hadde de 1 470 selvmord.Det var en nedgang på 76 fra året før.

I en omfattende rapport som nylig ble publisert fra NASP, Nationella självmordspreventiver, konkluderer man med at selve samtalen, det å snakke og skrive om selvmord, er forebyggende i seg selv.

Andre forebyggende tiltak som nevnes i rapporten, er å begrense utskrivning av medikamenter til mennesker som er suicidale, bygge om tog- og T-baneperronger, sikre høye broer og høyhus.

Ny norsk nullvisjon

Noen slike tiltak er allerede iverksatt også i Norge, og en ny handlingsplan er på trappene.

– Vi ba Regjeringen vurdere å ha en nullvisjon i den. Et høyt og ambisiøst mål kan skjerpe tiltakene og sette en helt annen standard for å forebygge selvmord, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité og initiativtager til den ny handlingsplanen.

Toppe sier nullvisjonen må gjelde for alle grupper, selv om hun mener at samfunnet har et ekstra stort ansvar når mennesker har søkt hjelp i helsevesenet eller er blitt tvangsinnlagt nettopp for å hindre selvmord eller annen alvorlig skade.

– Høye mål kan sette en helt annen standard for å forebygge selvmord, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

– Jeg kan vanskelig forsvare at det nærmest daglig skjer selvmord mens pasienter er lagt inn eller er til behandling i psykisk helsevern – der man skulle være aller tryggest. Les om rapporten som avdekker selvmord i psykiatrien.

Mener vi kan lære av arbeidet med trafikksikkerhet

Gjennom aktivt trafikksikkerhetsarbeid har norske myndigheter sammen med flere aktører lykkes med å redusere antall dødsulykker på veiene. Risikoen for å bli drept eller hardt skadet i trafikken er redusert med hele 95 prosent fra 1970 til 2017.

– Da nullvisjonen ble vedtatt i 2001, var vi svært påpasselige med å omtale den som en visjon, fordi det var veldig ambisiøst, sier Terje Moe Gustavsen, direktør i Statens vegvesen.

– Når det gjelder selvmord, bør samfunnets ambisjon være like ambisiøs.

Når det gjelder selvmord, bør samfunnets ambisjon være like ambisiøs som vår, sier Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.