Barnevernet lot dømt barneovergriper flytte inn hos småbarnsfamilie

En pedofil mann misbrukte stedatteren i to år etter at barnevernet baserte seg på en feilvurdering fra den kjente psykologen Thore Langfeldt.

Moren ble aldri informert av barnevernet, til tross for at de visste at hennes nye samboer var dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

Jenta, som i dag er ni år gammel, ble i perioder utsatt for grove seksuelle handlinger nærmest daglig.

Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at jentas 35 år gamle stefar er skyldig på alle punkter. Han er dømt til 17 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Les hele saken med abonnement