Norge

Pakistanske imamer får kritikk på hjemmebane for besøk i Norge

Seks imamer, som Regjeringen inviterte til Norge i juni, blir kraftig kritisert for å samarbeide med norske myndigheter og kirkelige organisasjoner.

  • Forf>
  • <forf>wasim K. Riaz <

Kraftige reaksjoner. "Ansvarlige personer i Pakistan, samt religiøse og politiske organisasjoners ledere, følg med her." Slik innledes annonsen som sto på trykk i den pakistanske avisen Nawa-i-Waqt for noen dager siden."I all stillhet dekket den norske regjeringen reiseutgiftene til imamene. Var det for å prise dem for deres innsats i koranskoler, eller har de (det vil si Norge) egne planer for Pakistan som de vil realisere gjennom våre fora?", kommer det litt lenger ned. Nawa-i-waqt er Pakistans nest største avis med nærmere to millioner lesere. Annonsen har vakt stor oppmerksomhet i landet. Over en kvart side forteller den at det besøket som flere kjente imamer avla norske myndigheter og kirkeorganisasjoner i juni, er blitt hemmeligholdt for folk flest i Pakistan. Nå krever annonsøren at samarbeidet oppheves. Imamene er direkte tilknyttet store koranskoler. Enkelte av dem har hatt tette bånd til den ytterliggående muslimske gruppen Taliban. En av dem har til og med møtt Taliban-lederen mullah Omar da han regjerte i Afghanistan. Likevel tok den norske ambassaden i Pakistan initiativet til samarbeidet.

"Hemmelighold"

Under Norgesbesøket viste imamene seg fra sin moderate side. Her hadde de en flere timer lang samtale med biskop Gunnar Stålsett, og en kort samtale med statsminister Kjell Magne Bondevik. I tillegg hadde de møter med Kirkens Nødhjelp, og undertegnet en erklæring om å arbeide for tilnærming mellom religionene. Oppholdet og reisen ble i sin helhet betalt av Utenriksdepartementet (UD). Dette ble ifølge annonsøren holdt hemmelig for almenheten i Pakistan."Tahaffiz Madaris Dinia Punjab Pakistan" står som avsender for budskapet. Kilder Aftenposten har vært i kontakt med, sier det er en ukjent, men ressurssterk aktør. Annonsen koster nærmere 100 000 rupies (rundt 11 300 kroner), det tilsvarer tre-fire årslønner i Pakistan. En av de seks imamene, Abdul Malik, har sterk tilknytning til den norske menigheten Islamic Cultural Centre i Oslo. Imamen i Oslo-menigheten, Molana Mahbub-ur-Rehman har vært elev hos Malik. Den norske imamen var selv med delegasjonen fra Pakistan under store deler av besøket. — Det virker som om noen er sjalu over at norske organisasjoner og myndigheter har valgt ut de syv til samarbeid. Hvis den eller de som står bak annonsen er imot dette, bør de ta direkte kontakt med imamene. Det er ingen løsning å sette inn en annonse på denne måten, sier Mahbub-ur-Rehman.- Hva sier du til påstandene om at besøket er hemmeligholdt i Pakistan?- Det har vært en del møter i Pakistan om besøket, derfor er det ingen grunn til å si at besøket ble hemmeligholdt, svarer imamen.

Les også

  1. Muslimer krever respekt for religionen