Slik skjer det

Slik tar ifølge Brith Dybing lukkede trossamfunn kontroll over sine medlemmer:Miljøkontrollinnebærer at medlemmenes kommunikasjon med omverdenen styres. Det skjer bl.a. ved at ledere tar monopol på sannheten, og at det forventes at medlemmene skal tilpasse seg bevegelsens idealer.Mystisk manipulasjon innebærer at medlemmene f.eks. fortelles at de er spesielt utvalgt av Gud. Hvis noen er kritiske, kan det bli fremstilt som om de ikke er motiverte nok, noe som igjen gir skyldfølelse.Krav om renhet medfører et svart-hvitt-skille mellom godt og ondt, mellom dem innenfor menigheten og dem utenfor. Alt som samsvarer med ideologien, defineres som godt. Vanskelige ting projiseres gjerne over på ytre fiender, som faktiske personer eller demoner.Hellig vitenskap. Det finnes bare én sannhet, og det skal ikke stilles spørsmål på noen punkter, for da kan resten av læresystemet falle sammen. Om medlemmene ikke forstår sannheten, må de studere mer. Til slutt kan det være at man aksepterer i stedet for å forstå.Doktrinen.Hvis det man ser og hører ikke stemmer med systemet, er det medlemmenes sanseorganer det er noe feil med. Systemet kan ikke inneholde feil. Individet oppgir sin personlige frihet for å være et redskap for det som blir presentert som et høyere mål.Skoler.En del isolerte trossamfunn har isolert seg så mye at de har opprettet egne skoler. Sekten og foreldrene får da stor mulighet til å kontrollere barnas miljø, og forhindre at de får impulser fra storsamfunnet.Pastoren.Trosmenigheten er ikke demokratisk styrt. Pastoren er menighetens øverste leder, han regnes som Guds gave til menigheten. Det stilles ingen formelle krav til utdannelse, og pastoren er som regel både selvutnevnt og uavsettelig.Avhoppere er ofte redde for å fortelle hva de har opplevd, og når de forteller er de redde for ikke å bli trodd. Man er blitt opplært til å dekke over vonde følelser, og har store problemer med å si noe ufordelaktig om miljøet en har forlatt.Brith Dybing (44) arbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus. Her underviser hun også om dette temaet.