Norge

Kraftig refs av legemiddelgigant

Celebra, et sikkert alternativ, skrev legemiddelfirmaet Pfizer i et brev til alle norske leger. Et overtramp som svekker tilliten til industrien, mener Legemiddel-industriforeningen.

 • Forf>
 • <forf>anne Hafstad <

Overtramp. — Dette er definitivt et overtramp og en informasjon som Pfizer ikke hadde dekning for, sier direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen (LMI), bransjens egen medlemsorganisasjon.Pfizer er også av Rådet for legemiddelinformasjon, bransjens og Legeforeningens eget selvjustisorgan, idømt 150 000 kroner i gebyr for brevet de sendte til legene, samt for en pressemelding med tilsvarende budskap. "Blant annet mener Rådet at Pfizer ikke har tatt de tilstrekkelige forbehold ved bruk av ordet sikkert", heter det i konklusjonen fra Rådet.

Hjertetrøbbel

Bakgrunnen for reaksjonene fra LMI og Rådet for legemiddelinformasjon er at legemiddelfirmaet MSD i høst måtte trekke sitt produkt, Vioxx, fra markedet verden over. Årsaken er at Vioxx viste seg å ha alvorlige bivirkninger i form av hjertesykdom og hjerneslag.Produktet tilhører samme medikamentgruppe som Celebra, såkalte COX-2-hemmere, og brukes mot leddgikt og smerter i muskler og skjelett. Ingen vet i dag med sikkerhet om ikke bivirkningene som er avdekket ved bruk av Vioxx, kan være felles for alle medisinene i samme gruppe. Pfizer så imidlertid sitt snitt til å øke salget av Celebra kraftig da Vioxx ble trukket fra markedet, og sendte et brev til alle norske leger, hvor det altså ble argumentert for Celebra som et sikkert preparat. Rådet for legemiddelinformasjon gir Pfizer kritikk for flere påstander i brevet. Også Statens legemiddelverk (SLV) har, slik Aftenposten tidligere har omtalt, rettet skarp kritikk mot Pfizer for brevet.

Flere overtramp

— Det som sviktet var kvalitetssikringen vår. Vi er enige i den kritikken vi har fått, og det har ført til at våre interne rutiner er endret i ettertid, sier direktør for samfunnskontakt Grethe Aasved i Pfizer. Det er imidlertid ikke første gang Pfizer får refs for sin markedsføring av Celebra. Ved flere anledninger er firmaet ilagt straffegebyr av Rådet for legemiddelinformasjon. - Hvorfor fortsetter dere med nye overtramp?- Det viser jo at vår kvalitetssikring ikke har vært god nok. Dette har vi nå tatt konsekvensen av. Blant annet har vi innført at alle brev av denne typen skal godkjennes av SLV før vi sender dem ut, sier Aasved.

Les også

 1. Leddgiktsyke kan måtte skifte gratismedisin

 2. Vioxx-pasienter vil kreve erstatning

 3. Stoler ikke på legemiddelprodusentene

 4. Bekymret for pasienters sikkerhet

 5. 35.000 nordmenn må skifte medisin

 6. Medisiner tok rekordmange liv i fjor

 7. Giktmedisin kan falle ut av blå resept

 8. Blir lei av legemiddelkjemper som krangler

Les mer om

 1. Helse