Norge

Legger ned prosjekt mot omskjæring

Kvinner står i kø for å snakke om omskjæring, men etter tre år med offentlig støtte til OK-prosjektet er det nå slutt.

  • Forf> (foto)

Sommerferien gikk til Somalia. Den unge jenta reiste sammen med moren sin. Mens de var på ferie i morens hjemland, ville familien arrangere omskjæring av en ung kusine. Jenta fra Norge er en av flere hundre i afrikanske miljøer som er blitt skolert i helse og omskjæring ved å delta i prosjekter i regi av OK-prosjektet (Omsorg og kunnskap mot kvinnelig omskjæring). Jenta ble opprørt over planene for kusinen. Sammen med moren sin diskuterte og informerte hun familiemedlemmene om omskjæring. Hun greide å overtale dem. Kusinen ble ikke omskåret.Denne historien sier noe om hva OK-prosjektet har oppnådd i Norge, og at arbeidet også kan påvirke holdninger i afrikaneres hjemland, mener prosjektleder R. Elise B. Johansen.Etter jul legges prosjektet ned, slik intensjonen var fra starten. Bare Johansen fortsetter i halv stilling i et halvt år. Arbeidet skal videreføres ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), men Johansen og kollegene bekymrer seg for hvem som skal ta ansvar for å sikre at all kunnskapen og erfaringene de har samlet. I løpet av OK-prosjektets tre år og fire måneder er folk i målgruppene og hjelpeapparatet blitt informert og skolert. Rundt 70 personer, hvorav over halvparten afrikanere og kurdere, er lært opp til å lede samtalegrupper om omskjæring, helse og integrering.— Da jeg var liten trodde jeg alle verdens kvinner var "sånn", da jeg vokste opp trodde jeg alle muslimske kvinner var "sånn", men da jeg kom til Norge, lærte jeg at ikke engang alle muslimer blir omskåret. Da tenkte jeg: Hvorfor har vi gjort dette? sier gruppeleder Halimo Abdullahi Jama i Skien. Nå starter hun sin tredje samtalegruppe, og folk står i kø for å lære. Hun mener arbeidet mot kvinnelig omskjæring ikke er i mål, og at OK-prosjektet ikke bør nedlegges.- Det er farlig for jentene. Det somaliske miljøet er ikke lett å integrere, folk trenger mer informasjon, sier hun. Kvinner åpner segHandlingsplanen mot kjønnslemlestelse kom i 2000. OK-prosjektet er ett av planens tiltak.Mellom 55 og 60 kvinner har i år meldt seg på Ullevål universitetssykehus for å bli åpnet etter omskjæring.

<b>Hva nå? </b>- Prosjektet for omsorg og kunnskap mot kvinnelig omskjæring bør fortsette. Det mener f.v prosjektleder R. Elise B. Johansen, gruppeleder Luul Hassan, sosionom Ali Osman Egeh, og gruppeleder Elsa Ansara.