Slipper å røpe hemmeligheter

Kommunalminister Erna Solberg skal vitne i saken knyttet til utvisningen av mullah Krekar. Men hun slipper å uttale seg om hemmelige opplysninger hun har fått fra Politiets sikkerhetstjeneste.

I det mer enn 30 sider lange avslaget fra Kommunal— og regionaldepartementet går det fram at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har informert ministeren om hemmeligstemplet etterretningsmateriale om mullah Krekar. Disse opplysningene er ikke gjengitt i avslaget, men det er presisert at de har betydning for beslutningen om å utvise Krekar fra Norge.

Fikk avslag

Mullah Krekars advokat, Brynjar Meling, og assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell bekrefter overfor NTB at Erna Solberg skal vitne i den sivile rettssaken som mullah Krekar har anlagt mot staten, men hun slipper uttale seg om hemmelige opplysninger.

Meling hadde søkt om at statsråden fritas for taushetsplikten før hun skal vitne, men fikk ikke medhold i kravet i statsråd fredag.

Mullah Krekar har saksøkt staten for å få ugyldiggjort utvisningsvedtaket mot ham. Ifølge advokaten er det uholdbart at deler av vedtaket baseres på opplysninger som holdes ukjente selv når de skal argumentere mot staten i retten.

— Erna Solberg har fått en stein å gjemme seg bak. Det er vanskelig å kjempe mot opplysninger vi ikke kjenner innholdet av, sier advokat Brynjar Meling til NTB.

Skepsis

Også tingrettsdommer Tine Kari Nordengen uttrykte skepsis til avslaget da det ble kjent for retten fredag ettermiddag.

— Retten ønsker seg et best mulig grunnlag å dømme saken på. Det er ikke til å legge skjul på, sa Nordengen etter å ha fått referert beslutningen.

Erna Solberg slipper å røpe hemmeligheter når hun skal vitne i saken mullah Krekar har anlagt.