150.000 oppdrettslaks rømte

Fylkesmannen i Nordland tillater laksefiske etter at 150.000 laks rømte fra tre oppdrettsanlegg under uværet i forrige uke.

På grunn av det store omfanget frykter myndighetene store negative effekter på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye.

77.000 laks med snittvekt på vel 2 kilo ble borte fra et anlegg i Rensøya i Træna. 30.000 laks med en snittvekt på 6 kilo forsvant fra et anlegg i Kjeldbergvika i Vågan og mellom 30.000 og 40.000 laks med en snittvekt på rundt 2 kilo rømte fra et oppdrettsanlegg ved Mortsund i Vestvågøy.

Fram til 13. februar blir det derfor tillatt å fiske etter rømt oppdrettslaks i hele Træna kommune.

Det kan også bli aktuelt å tillate fiske i Vågan og Vestvågøy, men først må det avklares om fisket kan komme i konflikt med fredningssonen for torskefiske i dette området.

Oppdrettslaks på rømmen kan skape trøbbel for ville fisker.