Advarer mot ny offensiv fra utenlandske vinningskriminelle

Antall villainnbrudd har stupt med 75 prosent i Oslo de siste tre årene. Og en serie utenlandske ranslag er avslørt, men oslopolitiet advarer mot å tro at angrepene fra utenlandske vinningskriminelle er nedkjempet en gang for alle.

Tre chilenere rett før de går inn i en villa i Osloområdet. De fanges opp av et av villaens overvåkingskameraer. De får med seg smykker og andre verdier for 600 000 kroner. De er senere pågrepet og dømt for dette og ytterligere tre villainnbrudd, pluss ett heleri.
  • Arild M. Jonassen

Norsk politi kan lett komme på hælene, om det ikke satses betydelige ressurser for å stoppe utenlandske kriminelle i årene fremover, mener politioverbetjent Geir Ellefsen ved Majorstuen politistasjon, som leder oslopolitiets innsats mot denne kriminaliteten.

En fersk trusselvurdering fra Kripos støtter opp om politioverbetjentens vurdering av utenlandske kriminelle bander, som en fortsatt stor utfordring i årene fremover. Det påpekes at den økonomiske krisen i Europa kan få flere kriminelle til å sette kursen mot Norge.

Kraftig nedgang

Erfaringen fra oslopolitiet viser likevel at det nytter å satse mot denne kriminaliteten. Angrepene fra langfingrede, utenlandske kriminelle toppet seg i 2008 etter flere års vekst. I Oslo ble det da anmeldt 837 villainnbrudd, mot 217 villainnbrudd i 2011, en nedgang på hele 75 prosent. Spesielt kraftig er nedgangen fra 2010 til 2011, nemlig 49,5 prosent. Grove tyverier fra leiligheter er også kraftig redusert.

Les også

Vinningskriminelle koster samfunnet 8,6 milliarder

Politioverbetjent Ellefsen kan knapt huske sist det skjedde en så kraftig nedgang ivillainnbruddene her til lands. Han leder etterretnings— og vinningsavsnittet på Majorstuen politistasjon med ansvar for oslopolitiets innsatsgruppe mot denne kriminaliteten. Han sier at suksessen skyldes godt samarbeid med andre politienheter både i og utenfor Oslo, og i landene der bandene kommer fra.

— Innsatsgruppen ble opprettet i 2009. Vi får stadig tettere samarbeid med andre politidistrikter, UP og Kripos.

Samarbeid

Oslos innsatsgruppe har 25 politifolk og to politijurister. Den ble etablert etter at politidistriktene Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark startet sitt Grenseløs-samarbeid mot utenlandske kriminelle.

Kriminelle nettverket med mange nasjonaliteter er avslørt, i Oslo flest polakker, rumenere, albanere og chilenere. På tre år har Oslos innsatsgruppe pågrepet 311 utlendinger. 113 av dem er dømt, og de fleste øvrige er utvist. Mange har begått lovbrudd i flere politidistrikter.

Base i Oslo

— Lykkes vi i Oslo, så merkes det i store deler av landet. De fleste bandene har base i Oslo, men opererer i et langt større geografisk område. De mest effektive innbruddslagene utfører åtte-ti villainnbrudd daglig i hektiske perioder. Vi har også rullet opp en serie ranslag. Det er indikasjoner på at de har operert her i årevis før de ble tatt, som eksempelvis en polakk nylig tatt for klokkeran på Paleet i Oslo. Med DNA-treff knyttes mannen også til et stort klokkeran i Bergen i år 2000.

Les også

30 prosent færre villainnbrudd - sterk økning i lommetyverier

Politioverbetjent Ellefsen sier den skjerpede politiinnsatsen mot utenlandske bander kom «i grevens tid». Nylig var danske politiledere i Oslo for å lære av norsk innsats mot de utenlandske bandene. De kom fra politidistrikter som hadde ventet for lenge med motangrep. I ett distrikt med 50 000 innbyggere hadde de registrert 5000 innbrudd på ett år.

— Men vi må ikke lure oss selv til å tro av vi her har løst problemet. Vi må jobbe enda smartere og mer kunnskapsbasert, konkluderer Ellefsen.