Landets høgskoler og universitet ferdig slanket

Med den nye sammenslåtte Høgskolen Innlandet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seg ferdig med å presse landets universiteter og høgskoler sammen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er fornøyd med at 33 institusjoner blir til 21 fra nyåret. Her fra pressekonferansen i mars 2015, der statsråden la frem sine visjoner om en ny og smalere struktur for sektoren.

Fredag slår regjeringen sammen Høgskolen i Hedmark og Høgskolen på Lillehammer til den nye Høgskolen Innlandet. Med det har 33 av landets høgskoler og universiteter blitt til 21 gjennom syv ulike fusjoner siden kunnskapsministeren dro i gang en strukturreform av høyere utdanning for ett og et halvt år siden. I tillegg har fire private høyskoler slått seg sammen til én.

– Dette er så langt vi kommer i denne perioden, og det er vi godt fornøyd med. Dette er en den største reformen av høyere utdanning på 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Savner noen

Fem av fusjonene er allerede gjennomført, mens tre av fusjonene trer i kraft fra nyåret. 13 institusjoner blir værende i sin nåværende form. Isaksen sier han gjerne skulle sett av noen flere av de minste høgskolene hadde slått seg sammen, og peker særlig mot Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Molde.

– Men vi kommer ikke til å presse mer på for å tvinge dem sammen med noen andre. Med tanke på hvor stor motstand det var mange steder i starten, er vi godt fornøyde med hvor langt vi har kommet, sier Isaksen.

Han mener de mange sammenslåingene har vært nødvendig fordi sektoren var preget av for mange små og fragmenterte fagmiljøer som ga for dårlig forskning og svak kvalitet på undervisningen.

– Med færre og større institusjoner er det større mulighet til å satse, spisse innsatsen og få høyere kvalitet. Men det kommer ikke av seg selv. Fusjoner er ingen garanti for bedre kvalitet, så de nye institusjonene må gjøre en innsats, understreker han.

Isaksen sier han vil komme med en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning på nyåret for å sikre at de sammenslåtte enhetene gir bedre kvalitet.

– Over all forventning

Styreleder i Universitets- og Høgskolerådet (UHR), Vidar L. Haanes, sier det er klokt at kunnskapsministeren nå gir seg med å presse fram flere fusjoner.

– Vi skal ikke ha fusjoner bare for fusjonens skyld, og det betyr at det ikke vil komme mer press mot de enkeltinstitusjonene som ikke har ønsket sammenslåinger. Jeg synes det er bra at det fremdeles skal gjenstå noen av de klassiske små høgskolene og at ikke alle institusjonene er like, sier Haanes.

Han berømmer samtidig kunnskapsministeren for å ha gjennomført strukturendringene på en «forbausende rask og god måte».

– Jeg vil si reformen har gått over all forventning, sier han.

For dårlig finansiering av fusjonene er like fullt et ankepunkt fra UHRs side. Ulike rettigheter knyttet til forskningsfri for ansatte fra henholdsvis høgskolene og universitetene i de nye sammenslåtte institusjonene, er en annen uløst utfordring, sier Haanes.