Norge

Politidirektøren avviser lokale politikutt

De lokale politidistriktene har gått for langt i sine forslag til kutt i antall lensmannskontor, fastslår politidirektør Odd Reidar Humlegård. Nær halvparten av tjenestestedene foreslås nedlagt.

Nærpolitireformen kan gi nådestøtet til over halvparten av landets lensmannskontor. Antallet foreslås redusert fra 271 til 159. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  • NTB

Som en del av den pågående politireformen har landets tolv politidistrikt i lengre tid jobbet med forslag til hvor mange lensmannskontor og tjenestesteder som kan kuttes i deres distrikt.

Ifølge Politiforum, fagbladet til Politiets Fellesforbund, vil de lokale arbeidsgruppene foreslå å legge ned til sammen 163 tjenestesteder. Det innebærer nær en halvering av dagens 340 tjenestesteder.

– Dette er for mange. Jeg står personlig som garantist for at ikke så mange lensmannskontor vil legges ned, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en kommentar til NTB.

Det er ikke noe mål i seg selv å komme ned på et lavest mulig antall tjenestesteder. Det viktige er at vi finner en organisering som skaper et best mulig nærpoliti, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård om nærpolitireformen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Les også

Nå starter kampen om hvilke lensmannskontorer som skal stenges

Galla og fisketur

Det er et uttalt mål for politireformen at antallet tjenestesteder skal bli færre og større. Stortinget satte imidlertid et minstetak på 210 tjenestesteder før sommeren. Med arbeidsgruppenes kuttforslag vil totalantallet ende på 177 distrikt, 33 færre enn Stortingets krav.

Humlegård sier dette har skjedd fordi hvert distrikt kun har sett på sine lokale forhold uten å forholde seg til helheten nasjonalt.

– Det er vår oppgave i Politidirektoratet (POD) å både sørge for at totalantallet ikke går under 210 tjenestesteder og å sørge for at distrikt som er geografisk og strukturelt like, ikke blir for forskjellige. Noe skreddersøm kan vi godta, men vi kan ikke ha ett distrikt som har kledd seg for gallamiddag, og et annet som har kledd seg for fisketur, fastslår Humlegård.

– Vi ser at noen har vært villig til å gå lenger enn andre, legger han til.

Kuttforslagene fra de ulike distriktene spriker fra null (Oslo) til 23 tjenestesteder (Trøndelag), viser oversikten fra Politiforum.

Les også

Aftenposten mener: Politireformen må bli en innholdsreform

Minstemål

Kommunene har nå seks ukers høringsfrist til å komme med eventuelle innvendinger til forslagene.

Politimestrene skal så komme med en ny innstilling basert på høringsrunden innen 15. desember. Siste ordet får POD som kommer med endelig innstilling til nasjonal struktur innen 15. januar neste år.

– Viser de lokale prosessene at Stortingets tall på 210 tjenestesteder er for høyt?

– Nei, det er et tall som er tuftet på politianalysen og basert på oppdragsstatistikken over flere år. Jeg sier ikke at 210 er det eneste riktige antallet, men et antall på 177 kontorer, er jeg ikke bekvem med. Da blir det for langt mellom hvert tjenestested. 210 er et bra minstemål, sier Humlegård.

– Mannefall

Politiforum omtaler det foreslåtte kuttet i antall lensmannskontorer som et mannefall:

– Av de 271 lensmannskontorene har 159 ikke livets rett, ifølge arbeidsgruppene, skriver bladet.

Av de 68 tjenestestedene som defineres som politistasjoner, foreslås det å legge ned kun fire.

Selv om noen av disse lensmannskontorene i praksis allerede står tomme, vil de aldri kunne åpnes igjen dersom de bestemmes nedlagt, ifølge fagbladet.

Reaksjonene lokalt er også sterke.

– Dette er et misbruk av ordet nærpoliti. Dette blir et fjernpoliti, sier Steigen-ordfører Asle Schrøder, som mister lensmannskontoret i kommunen, til NRK.

Les mer om

  1. Politiet