Norge

«En gutt (3-4 år) ble stengt inne på badet med slukket lys av pedagogisk leder»

En barnehageansatt forteller om en opplevelse han ikke klarer å glemme. Les lesernes fortellinger om maktbruk i norske barnehager.

Barn blir tvunget på klær, satt i sele og må sitte på potte enten de vil eller ei. Hvor går grensen mellom barneoppdragelse og tvang? Foto: Ane Hem

  • Kristin Jonassen Nordby
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

«Mitt første møte med barnehagene som ansatt var sterkt. En gutt på avdelingen (3-4 år) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys, av en konstituert pedagogisk leder uten utdanning.

Nå, flere år og en bachelorgrad senere tenker jeg ofte tilbake på denne situasjonen. Den ansattes håndtering av situasjonen mener jeg ikke kan karakteriseres som noe annet enn et overfall,» forteller en.

Andre forteller om barn som er blitt spent fast til vognen til de gråter seg i søvn eller fast til stoler når de ikke oppfører seg.

Nettopp slike historier fra norske barnehager har fått Fylkesmannen i Vestfold til å be om retningslinjer for maktbruk barnehagene. I dag varierer praksisen for hva som er greit stort fra en barnehage til en annen.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Barn og unge
  3. Barnehage
  4. Barnehageforskning
  5. Barneombudet