Fem grunner til at Eirik Jensen ble dømt

Oslo tingrett knuser Eirik Jensens troverdighet på punkt etter punkt i dommen.

Eirik Jensen (bildet) ble dømt til 21 års fengsel av Oslo tingrett. Hans forsvarer John Christian Elden har allerede varslet at dommen vil bli anket.
  • Håkon Letvik

Det er helt usannsynlig at politimannen Eirik Jensen ikke skulle ha fått med seg at Gjermund Cappelen importerte store mengder hasj, slår Oslo tingrett fast i den 105 sider lange dommen.

Her er fem av grunnene til at Jensen mandag fikk 21 års fengsel.


1. «Visste ikke at Cappelen drev med hasj»

Eirik Jensen fremhevet med styrke i sin forklaring at han ikke visste noe om at Cappelen helt fra 1993 av drev med innførsel og salg av hasj. Tvert imot trodde Jensen at Cappelen drev en vellykket legal forretningsvirksomhet i form av import av biler, kunst, klokker og snus.

Oslo tingrett mener Jensen ikke er troverdig. De viser til et stort antall vitneforklaringer fra politifolk og tollere om at Cappelen var et kjent navn. Rapporter helt fra tidlig på 90-tallet viste til at Cappelen var en av Norges største på hasjimport.

 – Om denne dommen blir stående betyr det at det er flere politimenn, blant annet i Asker og Bærum, som skal straffes, sa John Christian Elden – den ene av Jensens forsvarere – da dommen var falt.

At Jensen med sine lederstillinger i bekjempelsen av organisert kriminalitet ikke skulle vite noe om det, finner tingretten ikke troverdig.

Jensen opplyste selv til dansk politi at Cappelen var kjent for omfattende narkotikakriminalitet. Og han satt selv i en nøkkelposisjon med tilgang til all informasjon – også om Cappelen.

Eirik Jensen var ikke en vanlig politimann, men hadde tvert imot lederstillinger innen de avdelinger i politiet som skulle bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet. Jensen hadde dermed en såkalt handlingsplikt til å avverge kriminalitet han fikk kjennskap til – selv om han fikk informasjon fra Cappelen – mener tingretten.

2. Informant-/kildeforholdet mellom Cappelen og Jensen

Oslo tingrett mener Eirik Jensen bevisst holdt kontakten med Cappelen skjult og at han brøt det regelverket som han selv hadde vært med på å lage. Etter reglene skulle møter med informanter loggføres nøye, og det skulle være to tjenestemenn til stede.

Eirik Jensen ankom Oslo tingretts sal 250 bare minutter før retten ble satt. Jensen samtykket ikke til å bli fotografert mens retten var satt, bare i forkant. Derfor finnes det ikke bilder av ham tatt mens dommen ble lest opp.

– Ingen visste egentlig hva han holdt på med, hvem han møtte eller hva som kom ut av slike møter, forklarte en politikollega som hadde jobbet tett sammen med Jensen.

Oslo tingrett avviser Jensens forklaring om at det bare var vanlig politi-informant-kontakt mellom de to, slik Jensen har hevdet at det var.

3. Blomsterspråket: Koder i SMS

Eirik Jensen ble ikke trodd på at «blomsterspråk» om «sol og godt vær» og «stille her» var koder for å møtes. Retten ser ikke noen annen logisk forklaring på meldingene enn at Cappelen varsler Jensen om når neste hasjlast ventet.

«Kommunen», «hagearbeid», «tegning» og «lunsj» var blant ordene som etter rettens mening var kodeord for hasjleveranser, penger og fordeling av hasjen.

Gjermund Cappelen (t.h.) i samtale med sin forsvarer, Benedict de Vibe, under pausen midtveis i domsavsigelsen. Cappelen er – ifølge Vibe – skuffet over at han ikke fikk større strafferabatt.

Og Jensen svarer «stille og rolig her», «ok», «ser fint ut med helgen», meldinger som – slik retten vurderer det – skulle vise Cappelen at det ikke var noen politimessige hindringer for innførsel av en stor hasjtransport. Og retten mener også at mange av meldingene rett og slett var en oppmuntring og en støtte for fortsatt hasjimport.

Helt detaljert har Oslo tingrett gått gjennom kontakten mellom Cappelen, Jensen og Cappelens nettverk – og mener at det er et typisk mønster før, under og etter leveranse av hasj.

4. Korrupsjon: Jensen fikk klokke til 17.000 kroner og badet sitt oppusset

Eirik Jensen har benektet at han fikk betaling av Gjermund Cappelen. Denne har forklart at Jensen fikk 500 kroner pr. kilo hasj, samt et oppusset bad og to verdifulle klokker.

Jensen erkjente etter arrestasjonen at han hadde lånt Cappelen 30.000 til en bilreparasjon, og at det var disse pengene han kan ha fått tilbake i en konvolutt da de to møttes i bil på Grønland – et møte som ble filmet av politiet. Pengene ble funnet i en vegg på låven da Jensen to dager etter arrestasjonen fortalte om dem. Og han innrømmet å ha fått et Tag Heuer-armbåndsur til 17.000 kroner, men at han leverte den tilbake dagen etter.

Kim Heger og meddommer Sven Olav Solberg brukte nær fire timer på å lese opp den 105 sider lange dommen i saken.

Tingretten finner det bevist at Jensen fikk pusset opp et bad til en verdi av 200.000 kroner, at han fikk klokken til 17.000 kroner og at han fikk 30.000 kroner som ikke var tilbakebetaling av lån. Jensen har også mottatt henholdsvis 90.000, 300.000 og 30.000 kroner i kontanter – noe som gjør at han dømmes for grov korrupsjon

Eirik Jensen ble dermed ikke trodd på sin forklaring om at han ikke fikk tak i håndverkeren for å betale en regning på 120.000 kroner.

Tingretten mener det er korrupsjon at Gjermund Cappelen betalte for oppussingen av badet, og at Jensen bevisst holdt det skjult at det var Cappelen som betalte for utstyr og arbeid.

Tingretten er enig med Spesialenheten at Jensens kontantøkonomi og store innskudd av kontanter over en tiårsperiode – 1,3 millioner kroner – er påfallende og tyder på en ekstern kilde. Retten mener mye tyder på at den eksterne kilden må ha vært Cappelen, men vil ikke konkludere ut over enhver rimelig tvil.

5. Kastet telefonen for å fjerne bevis

Oslo tingrett mener at Eirik Jensen kvittet seg med tjenestetelefonen han siden 2011 hadde brukt i sin kontakt med Cappelen, for å fjerne bevis.

– Den telefonen jeg kommuniserte med Cappelen på, den er borte. Det kan jo synes som om jeg har forsøkt å fjerne bevis. Det er en rutine som alle informantbehandlere gjør. Sim-kort knekkes og telefoner kastes, forklarte Jensen i retten.

Gjermund Cappelen satt på første rad. Eirik Jensen satt på raden bak, i motsatt ende av rettssaken. De to tiltalte vekslet knapt blikk underveis i domsopplesningen.

Tingretten avviser Jensens forklaring om at det var vanlig å kaste telefoner som ble brukt til kontakt med informanter – tvert imot var det vanlig å sikre innholdet.

Oslo tingrett mener at Jensen kvittet seg med telefonen for å fjerne bevis. I retten husket ikke Jensen hvordan han ødela telefonen, hvor han kastet den eller hvordan det skjedde.