Norge

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen får dårlig tid hvis de skal bli dømt av en jury

Fredag bestemte Regjeringen at rettssaker som blir anket før årsskiftet, skal avgjøres av en jury selv om ordningen avskaffes etter nyttår. Men bare ut 2018.

Det haster for Gjermund Cappelen hvis han skal få ankesaken sin vurdert av en jury.
  • Frode Sætran
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Norske domstoler har stilt med jury siden 1887. Tanken har vært at tiltalte skal dømmes av likemenn, der vanlige folk har hatt en avgjørende rolle. Men ordningen har lenge vært under kritikk, særlig fordi juryen ikke har begrunnet sine avgjørelser.

Nå er det slutt. Den første tirsdag i oktober avgjorde Domstoladministrasjonen at en avskaffelse kan tre i kraft allerede ved årsskiftet.

Anketidspunkt avgjør

Spørsmålet har vært hva som i så fall vil skje med domsavsigelser som allerede er anket, der rettssaken blir berammet i 2018.

  • Les også: Juryene skal fjernes
Både Gjermund Cappelen (til venstre) og Eirik Jensen (til høyre) har anket henholdsvis straffeutmåling og dom.

Én slik sak er ankesaken der Eirik Jensen har anket hele dommen på 21 år og Gjermund Cappelen har anket straffeutmålingen på 15 år. Saken er fortsatt ikke berammet. Spørsmålet er om aktørene rekker å få saken opp til behandling før 2019.

Overgangsordning ut 2018

Fredag bestemte Regjeringen i statsråd at juryordningen avskaffes fra årsskiftet. Da ble det også fastsatt overgangsregler som betyr at saker som er berammet før 1. januar 2018 skal følge den gamle ordningen. Overgangsordningen varer imidlertid bare ut 2018.

Det betyr at Eirik Jensen og Gjermund Cappelens ankesak vil gå for en jury, men bare dersom den blir berammet i løpet av 2018. Etter 31. desember 2018 skal alle ankesaker behandles av en meddomsrett.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Domstolene
  3. Eirik Jensen