NOAS skeptisk til Listhaugs forslag til asylbehandling

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fremstiller planen for omlegging av asylbehandlingen litt for enkelt.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Foto:
  • og NTB

– Det å samordne og effektivisere saksbehandlingen er bra, og det er viktig å prioritere barnefamilier og enslige mindreårige så raskt som mulig. Men så vet jo både vi og statsråden at nettopp identitetsavklaringer kan ta tid, sier generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå til NRK.

Tirsdag varslet innvandrings- og integreringsministeren et forslag om at alle asylsøkere bør samles i ett ankomstsenter.

Målet er at samtlige asylsøkere som kommer til Norge, skal samles i det gamle Smart Club-bygget ved E6 i Råde i Østfold, som ble tatt i bruk som ankomstsenter under flyktningkrisen i 2015.

Mange kompliserte saker

Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der. Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til. Men Austenå peker på at gode vurderinger vil ta lengre tid:

– Hun fremstiller det litt for enkelt. Mange har ganske sammensatte saker og det kreves mer enn tre ukers behandlingstid.

Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.

– Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering, sier hun til Aftenposten.