Norge

NVE varsler flom på oransje nivå flere steder i landet

Stigende temperaturer har ført til så mye økt snøsmelting at NVE har oppgradert sitt flomvarsel for Ottadalen og Rauma til nest høyeste nivå – oransje.

Bildet er fra Dyringsbrua ved Liavassosen i Skjåk i 2018 da store mengder regn og vann fra snø- og bresmelting førte til at en rekke elver og bekker gikk over sine bredder i Nord-Gudbrandsdalen.
  • NTB

Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i både Otta og Rauma. Varslingsnivået er derfor oppgradert fra gult til oransje nivå i øvre deler av Otta-vassdraget i Gudbrandsdalen, melder NVE.

Varselet gjelder også noen kommuner vest for Rauma-vassdraget i Møre og Romsdal.

Fra torsdag og fram til varslingsperiodens utløp lørdag gjelder flomvarsel på oransje nivå i Lesja, Lom, Dovre, Sel, Skjåk og Vågå i Innlandet fylke.

Lørdag oppjusteres flomvarselet til oransje i Vestland-kommunene Aurland, Eidfjord, Luster, Sogndal, Stryn, Sunnfjord, Ullensvang, Ulvik, Vik og Voss, samt Vinje i Telemark.

Oransje nivå er det nest høyeste på fareskalaen og innebærer sto fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Dette kan også føre til stengte veier og bruer.

Folk bes om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, for eksempel biler og campingvogner. De bes også holde seg borte fra elver og bekker.

Les mer om

  1. NVE
  2. Flom
  3. Klima
  4. Vær
  5. Ekstremvær