Dette må du vite om munnbind

Folk som må bruke offentlig kommunikasjon i Oslo og Indre Østfold, er blant dem som bør bære munnbind de neste 14 dagene. Men hva er poenget med munnbind når smitten er lav, og vi må holde avstand?

Munnbind må sitte tett inntil huden, være i flere lag og festes godt bak ørene eller i nakken og under haken. Her demonstrert av designer Ingrid Kristina Johansen.

Er det andre steder man bør bruke munnbind?

Ja, dette skriver Helse og omsorgsdepartementet:

  • Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
  • Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.
  • For pårørende som ikke kan holde minst 1 meters avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.
  • I jobbsammenheng der nær kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås.

Er all bruk av munnbind viktig?

Nei. Munnbind må brukes korrekt.

Lederen for Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, har sett mye feilbruk av munnbind. Det bekymrer henne, for feilbruk kan føre til mer smitte. Her viser hun hvordan munnbind skal brukes.

Medisinske munnbind skal kastes etter en gangs bruk. Hjemmesydde munnbind skal vaskes etter bruk.

Du må vaske eller sprite hendene før du skal ta på munnbindet, sier leder av sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.
Trekk munnbindet litt ut for bedre passform og for å se at munnbindet er helt.
Fest munnbindet på ett øre om gangen når du tar det på. Husk også å bruke munnbindet riktig vei. Hvit side skal mot ansiktet.
Pass på at munnbindet sitter tett over nesen.
Når masken er på, skal du ikke røre den før du tar den av igjen.
Feil!
Bruker man munnbind på denne måten, har det ingen effekt og du risikerer å smitte deg selv og andre.
Fjern munnbindet ved hjelp av trådene eller kantene. Du skal aldri ta på midten av munnbindet.
Kast munnbindet hvis det ikke kan vaskes. Medisinske munnbind som dette, brukes bare én gang. Vask hendene etter å ha tatt på munnbindet.

Hva er forskjellen på medisinske munnbind og tøymunnbind?

  • Munnbind: Medisinske munnbind produsert for bruk i helsetjenesten og som innfrir gjeldende standarder.
  • Tøymunnbind: Hjemmelagde eller fabrikkproduserte munnbind av tekstiler eller andre vaskbare stoffer.
Hjemmesydde munnbind må tåle minst 60 grader i vaskemaskinen.

Kan man sy sine egne tøymunnbind?

Ja, det kan man. Munnbindene som er ment til bruk i det offentlige rom, har andre krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon enn de medisinske munnbindene.

Den danske sundhedsstyrelsen har kommet med helt konkrete anbefalinger om hvordan man syr og bruker tøymunnbind.

– Munnbind skal ikke erstatte regelen om minst 1 meters avstand, sier helseminister Bent Høie. Munnbind kan hindre smitte der man er tett sammen.

Hvorfor beskytter munnbind?

Covid-19 smitter ved at viruset sars-cov-2 overføres fra luftveiene hos en smittet person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person.

Bruk av munnbind kan derfor beskytte ved at viruset ikke trenger gjennom den smittedes munnbind og ut i luften.

Først og fremst skal munnbindet hindre spredning av smitte. Du er ikke garantert å unngå smitte hvis du bruker munnbind og er tettere på enn 1 meter fra en som er smittet.

Erfaringen viser at viruset i enkelte tilfeller ikke bare smitter fra dem som er syke og har symptomer, men trolig også én til to dager før sykdomsdebut (presymptomatisk fase), og i enkelte tilfeller fra smittebærende personer uten symptomer (asymptomatiske bærere).

Det antas imidlertid at smittsomheten er størst hos personer med symptomer på covid-19.

Den smitteforebyggende effekten av munnbind er godt dokumentert når det brukes korrekt.

Bent Høie sier den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst 1 meters avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent.

Gjelder anbefalingene alle steder i landet?

– Nei. Nå gjelder regjeringens anbefalinger at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde 1 meters avstand.

Erstatter munnbind de andre smittevernreglene?

Svaret fra Helsedirektoratet er klinkende klart: nei.

Munnbind er ikke noen erstatning for det å holde avstand. Å holde avstand er fremdeles det aller viktigste. Sammen med hyppig håndvask og respekt for sykdom: Være hjemme med symptomer.

Bør barn bruke munnbind?

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse), og de som er yngre enn dette, anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Kilder: Helsedepartementet, Standard Norge og Folkehelseinstituttet