Stortinget har vært utsatt for et omfattende IT-angrep. - Ganske ekkelt, sier Sp-topp

Stortinget har den siste tiden vært utsatt for et omfattende IT-angrep. Det er registrert innbrudd på e-postkontoene hos flere stortingsrepresentanter.

Liv Signe Navarsete er en av Senterpartiets mest profilerte politikere. Forrige ble hun stengt ute av datamaskinen sin.

En dag i forrige uke oppdaget stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) at hun ikke fikk logget seg inn på datamaskinen sin på Stortinget. Hun kontaktet IT-avdelingen, men de kunne ikke hjelpe henne umiddelbart.

Det tok en «god stund» før hun igjen fikk tilgang til e-posten sin. Tirsdag denne uken ble det kjent hvorfor. Da kunngjorde Stortinget at nasjonalforsamlingen var blitt utsatt for datainnbrudd.

– Dette er svært alvorlig, sier Navarsete til Aftenposten. Hun påpeker at mange stortingsrepresentanter kan sitte på følsomme opplysninger som ikke bør komme på avveie. Navarsete sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Hun vet ikke om det er blitt lastet ned data fra hennes konto.

– Men dette er ganske ekkelt, sier hun.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sier at det har vært innbrudd på e-postkontoene til flere stortingsrepresentanter og ansatte.

Ap og Sp

På en pressekonferanse klokken 16 tirsdag fortalte stortingsdirektør Marianne Andreassen at et mindre antall e-postkontoer på Stortinget var angrepet.

Arbeiderpartiet bekrefter overfor Aftenposten at flere fra partiet er rammet - både i staben og blant de folkevalgte. Partiet går ikke ut med antall.

Også Senterpartiet bekrefter at angrepet har rammet et mindre antall ansatte og politikere i partiet. Det er uklart for partiet hvor vidt hackerne har lykkes med å få ut informasjon.

Stortingsdirektør Andreassen vil ikke kommentere omstendighetene rundt angrepet, hvem som er rammet eller hva slags data som er stjålet.

– Det er rett og slett noen som har brutt seg inn og tatt data som tilhører enkeltpersoner. Det i seg selv forklarer alvoret i situasjonen, sier Andreassen til Aftenposten.

Hun forklarer at man nå analyserer skadeomfanget sammen med sikkerhetsmyndighetene og at saken er anmeldt til politiet.

– Kan dere utelukke at fremmede makter kan stå bak?

– Vi vet ikke hvem som står bak.

Det var Stortingets administrasjon som oppdaget uregelmessigheter i e-postkontoene for en drøy uke siden. Det har også vært enkeltpersoner som har oppdaget disse uregelmessighetene.

– Vi ser svært alvorlig på saken

Andreassen får spørsmål om hendelsen har vært en vekker med tanke på Stortingets IT-sikkerhet. Hun svarer at Stortinget jobber hver eneste dag for å hindre at noe sånt skal skje.

– Men vi kan ikke gi garantier på dette området, ettersom vi er i en situasjon med et svært krevende trusselbilde, sier hun.

Direktøren mener IT-sikkerheten på Stortinget er god og at tiltakene hele tiden vurderes opp mot det gjeldende risikobildet. Hun får spørsmål om hun mener IT-sikkerheten ikke har vært god nok i dette tilfellet.

– Det er vanskelig for meg å bruke sånne ord fra mitt ståsted, sier hun.

– Men du sier at dere ønsker å hindre innbrudd, og det er nettopp det som har skjedd?

– Jeg tror at alle som jobber innenfor et felt der man er opptatt av måten man kommuniserer på, ikke vil gi noen garantier. Det er ikke slik virkeligheten ser ut.

Uklart omfang

Stortingets analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data i forbindelse med innbruddet på e-postkontoene. Andreassen vil ikke si hva slags data.

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

Stortinget informerer i en e-post til alle ansatte som Aftenposten har fått tilgang til, at de direkte berørte er blitt kontaktet og at de vil bli fulgt opp av administrasjonen de neste dagene.

PST skal vurdere om det er grunnlag for etterforskning

Stortinget opplyser i pressemeldingen at de har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter i denne saken. Stortingets administrasjon har tirsdag også besluttet å anmelde forholdet til politiet.

Politiets sikkerhetstjeneste skrev tirsdag ettermiddag på Twitter at de er kjent med IT-angrepet. Tjenesten skriver at de vil vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning når de mottar anmeldelsen fra Stortinget.