Student frykter tøff hverdag

Studentene som snart skal ut i jobb, påvirkes av det tøffe bildet som tegnes av sykepleiernes hverdag.

Hverdagen som sykepleier er blitt beskrevet som svært stressende og belastende. Det kan gjøre sykepleierstudenter nervøse for det som venter dem.

Kine Bentzen er nylig ferdig utdannet sykepleier. Hun tror en del unge sykepleiere gruer seg til yrkeshverdagen.

– Tilstandene man hører om i mediene, skaper en nervøsitet rundt det å komme ut i yrket og ikke ha mulighet til å gjøre jobben sin skikkelig. Det skaper frykt for at hverdagen blir uoverkommelig tøff, ikke fordi den er hektisk, det har vi forutsett som studenter – men fordi vi har et dårligere utgangspunkt til å utøve faglig forsvarlig sykepleie, sier hun.

To svært godt leste kronikker i Aftenposten, skrevet av sykepleierne Anders Christoffersen og Anne-Line Kjos Sollie, har tegnet et bilde av en særdeles stressende hverdag og en overarbeidet yrkesgruppe — et bilde som også påvirker morgendagens sykepleiere.

Rustet for kriser

Bentzen mener det er utelukkende positivt at sykepleiere ytrer seg, og at det er på høy tid at signalene plukkes opp av politikere, byråkrater og ledelse.

Nyutdannet sykepleier Kine Bentzen.

– Personlig blir jeg ikke skremt av tilstandene som beskrives, fordi jeg ikke har forutsetninger til å forstå hvor tøft det faktisk er. Jeg har ennå ikke kjent det på kroppen.Bentzen mener det er viktig at utdanningen forbereder studentene faglig på hva som møter dem i yrket.

– Utdanningen må sørge for at studenter har kunnskap innenfor systemer og ledelse, slik at de får mulighet til å si ifra dersom systemet gjør at en ikke kan ivareta mennesker i krise på en god nok måte, sier hun.

— Trosser motgangen

Stian Aasoldsen, ny leder av Norsk Sykepleierforening Student, mener studentene er bevisste på hva som venter dem.

– Det er klart det kan påvirke rekrutteringen til sykepleierstudiet at det kommer negativ omtale av yrket vårt. Samtidig gir begge kronikkforfatterne inntrykk av en enorm yrkesstolthet. Til tross for motgangen og det negative fokuset orker de likevel å stå i denne hverdagen. De lar ikke være å gjøre jobben sin. Dette synes jeg det står stor respekt av, sier han.

Han mener signalene er viktige, og at de ikke nødvendigvis skader yrkets rykte.

– Vår jobb er å være der for pasientene våre, og det er vi. Pasientsikkerheten går foran våre egne hensyn. At dette ikke oppleves som verdsatt av ledelsen eller ute i samfunnet, mener jeg er rimelig at kronikkforfatterne peker på. Sykepleiere gjør en viktig jobb i samfunnet, sier han.

Heroisk og actionfylt

Dag Karterud, instituttleder ved sykepleierlinjen ved Høyskolen i Oslo og Akershus, tror studentene er godt kjent med utfordringene som venter dem i hverdagen som sykepleier. Historier om at man ikke rekker å gå på toalettet eller at man ikke blir tatt på alvor på lik linje med leger, tror han ikke påvirker negativt.

– Kanskje dette snarere kan påvirke positivt. Det er som om det er noe heroisk og actionfylt over det å være sykepleier, sier han.

Til tross for at studentene blir møtt med travle dager og tøffe tak i praksisperioden, skremmer det dem ikke fra å ville jobbe i sykehussektoren. Tvert imot er det til sykehusene det er aller enklest å rekruttere nyutdannede, ifølge Karterud.

– Vi prøver å bistå studentene til å holde motet oppe og reflektere over det de opplever og erfarer. Vi jobber med mestringsstrategier og diskuterer hvordan man kan jobbe forskjellig på kort og lang sikt, sier han.