Norge

Intern rapport: Flere tilfeller av seksuell trakassering i Vest politidistrikt

En intern gransking i Vest politidistrikt har avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering. Flere av sakene dreier seg om menn i lederposisjoner.

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, under et pressemøte i Bergen sentrum politistasjon. En intern gransking i Vest politidistrikt har avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse som leder.
  • NTB

Ifølge granskningen er det avslørt flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse som leder.

«I årets medarbeiderundersøkelse svarte 1,6 prosent av de ansatte at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene. Av disse sa 4 av 5 at de ikke har sagt ifra», står det i en pressemelding fra Vest politidistrikt onsdag.

«Sakene involverer åtte menn, hvorav sju er i ulike lederposisjoner».

– Jeg kan ikke gå inn på de enkelte episodene som er grunnlag for konklusjonene i rapporten. Men det er i all hovedsak hendelser av mindre alvorlig karakter, sier politimester Kaare Songstad til NTB.

At mange av tilfellene dreier seg om menn i lederposisjoner gjør saken ekstra ille, sier politimesteren.

– Ja, absolutt. Lederne skal være gode rollemodeller for sine ansatte. En del av forslagene fra undersøkelsesgruppen går på oppfølgning av de konkrete lederne, og generell lederopplæring slik at vi reduserer sjansen for at vi havner i disse situasjonene framover.

Tør ikke si fra

De aller fleste av de 62 personene undersøkelsesgruppen har intervjuet, har ikke opplevd noe innenfor kategorien seksuell trakassering, men rapporten slår tydelig fast at politidistriktet har utfordringer.

– Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, opplyste Songstad i pressemeldingen, der de fortalte om funnene i granskningen.

– Er det en fryktkultur i Vest politidistrikt?

– Jeg håper at det ikke er det. Jeg har gjort mye de siste årene for å jobbe fram en kultur der det skal være trygt å si fra om ting. Men rapporten peker på at vi har en vei å gå. Det er også noe vi må jobbe med, sier Songstad.

– Episodene som er omtalt, og de personene det handler om, de følges opp i linjene, som vi sier. Vi er ikke ferdig med det arbeidet.

Nulltoleranse

Politiet opplyser at gjennom samtaler med ansatte får undersøkelsesgruppen beskrevet tidvis lukkede prosesser og at tilsynelatende ubegrunnede avgjørelser fører til rykter, usikkerhet og frykt for å stikke seg fram negativt.

«Blir man utsatt for negative opplevelser som seksuell trakassering, velger mange å forbli tause», står det i pressemeldingen.

For Songstad er det viktig å være åpen om problemene i politidistriktet, både internt og utad.

– Åpenheten vi nå viser, er grunnlaget for fortsettelsen. Vi skal fortelle hele organisasjonen og eksternt om hva slags problemer vi har, det er det beste utgangspunktet for å jobbe videre med disse problemene, både internt, men også i forhold til omdømmet vårt ute.

– Det skal ikke være tvil om at jeg mener alvor når jeg sier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Derfor velger jeg å gå åpent ut med funnene som er kommet fram, sa politimesteren i meldingen tidligere på dagen.

Flest i Bergen

– Jeg tenker at vi nå har fått på bordet et veldig godt grunnlag til å jobbe med noen utfordringer i organisasjonen som vi har visst har vært der i noen grad, men nå får vi se det svart på hvitt. Dette skal vi jobbe med framover, sier Songstad om funnene som er gjort i granskningen.

De fleste av tilfellene har funnet sted ved politihuset i Bergen, men sakene er spredd utover flere steder i politidistriktet.

– Politihuset i Bergen er den desidert største organisasjonen vår, og derfor er det naturlig nok flest saker derfra.

Undersøkelsesgruppens rapport ble overlevert politimesteren 11. juni. Den inneholder elleve konkrete anbefalinger for arbeidet med ukultur og seksuell trakassering.

Arbeidet med å få bukt med ukulturen i politidistriktet har allerede startet.

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Vest politidistrikt