Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport

De nye sykehusplanene for Oslo vil føre til dårligere sikkerhet for akuttpasienter, mener ledende fagpersoner i akuttmiljøet.

Tina Gaarder, leder for traumeavdelingen ved OUS, Pål Aksel Næss, overlege i barnekirurgi og traumekirurgi, Dag Jacobsen, avdelingsleder i akutt indremedisin ved OUS, Erik Høiskar, overlege i anestesi og klinikktillitsvalgt ved Akuttklinikken, Kristin Sem Thagaard, avdelingsleder for anestesilegene ved OUS og Bjørn Atle Bjørnbeth, seksjonsleder i gastrokirurgisk seksjon ved Rikshospitalet.
  • Frøydis Braathen

Oslo skal få nye sykehus. Planen er å legge ned Ullevål og bygge et nytt sykehus på Aker samt et nytt på Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet.

Men det vil føre til omorganisering, blant annet av akuttavdelingene, som tar imot hardt skadede og livstruende syke pasienter.

Les hele saken med abonnement