Slutt på krav om kjentmannsprøve for å kjøre taxi i Oslo og Akershus

Nå kan borgere fra EØS-land flytte til Oslo og Akershus og sette seg bak taxi-rattet dagen etter. Fra neste sommer gjelder det hele landet.

I likhet med flere andre i bransjen, frykter Jarle Kanaris at kvaliteten på taxitjenester i Oslo og Akershus blir dårligere nå som kravet om kjentmannsprøven er fjernet.

Forrige uke ble flere taxiselskaper tatt på sengen av et brev fra Oslo politidistrikt.

Nå blir det slutt på krav om bestått kjentmannsprøve for å kjøre taxi i Oslo og Akershus, var budskapet.

Det betyr at det holder å ha tilfredsstillende vandel og god helse for å få kjøreseddel (godkjennelse) fra politiet.

Dette gjelder også for borgere fra EØS-land for å sikre likebehandling. Det betyr at arbeidsinnvandrere fra EØS-land kan begynne å kjøre taxi i Oslo dagen etter at vedkommende flytter hit, hvis personen oppfyller de andre kravene.

– Kom som en overraskelse

Etter fjerning av kravet, er det opp til den enkelte taxisentral å avgjøre om de vil ha testing av sine sjåfører eller ikke.

Det er 13 ulike taxiselskaper (sentraler) i Oslo og Akershus.

– Dette kom som en overraskelse på oss. I sin iver etter å demontere drosjenæringen vedtok regjeringsflertallet i Stortinget i vår å avvikle kjentmannsprøven, men vi hadde ventet at denne endringen først skjedde 1. juli neste år når endringene i yrkestransportloven trer i kraft, sier Jarle Kanaris som driver Bytaxi.

I flere tiår var kjentmannsprøven den viktigste og vanskeligste prøven nye taxisjåfører måtte ta for å kjøre taxi i Oslo-området. Nå har politiet bestemt at man ikke trenger å ta prøven for å få kjøreseddel (tillatelse) for å kjøre taxi.

– Det er veldig negativt for kundene at man nå kan få sjåfører som ikke har nødvendig kompetanse. GPS løser ikke dette problemet. Nå kan hvem som helst uten fagkompetanse søke politiet om å få kjøreseddel, legger Kanaris til.

Han er tydelig på at han ikke ønsker sjåfører uten kjentmannsprøve i sin sentral.

– Vi vil innføre egen kjentmannsprøve sammen med annen kursing, men klarer ikke å ha dette på plass før over nyttår. I mellomtiden vil ikke personer uten kjentmannsprøve få lov til å kjøre drosje tilknyttet Bytaxi.

Ny taxilov neste sommer

Kontorsjef Marius Gaarde ved Oslo politidistrikt forklarer avgjørelsen om å fjerne kravet om kjentmannsprøven lokalt i hovedstadsområdet med den nye yrkestransportloven, som kommer 1. juli 2020.

– I den nye loven kommer det flere endringer, blant annet er det vedtatt å oppheve politiets adgang til å stille krav om kjennskapsprøven for å få kjøreseddel for drosje, sier Gaarde.

– Hvorfor har dere vedtatt å oppheve kravet uten forvarsel åtte måneder før loven trer i kraft?

– I Oslo og Akershus var det én nøytral aktør, Taxiskolen, som organiserte kjentmannsprøven. Den gikk konkurs i slutten av september. Nå er det ikke noe godkjent prøvested for kjentmannsprøven. Vi fikk flere henvendelser fra folk som lurte på hvor de skulle ta prøven. Da tok vi en vurdering og valgte å fjerne kravet.

– Departementet mener i sitt lovforslag at den teknologiske utviklingen med GPS-teknologi gjør det mindre viktig å ha kjentmannsprøven, legger han til.

– Misfornøyde kunder

I dag er Oslo Taxi kjent for å ha de strengeste kravene til sine sjåfører. På toppen av den inntil nylige obligatoriske kjentmannsprøven, har de i en årrekke hatt en egen intern prøve.

Flere av de andre sentralene har imidlertid ikke egne prøver.

Pressekontakt Kristian Hvilen i Norgestaxi skriver i en e-post til Aftenposten at de selv vil videreføre kravet til å bestå kjentmannsprøve for å jobbe for dem.

Direktør Hasnat Ahmad i Christiania Taxi mener også at krav til kjentmannsprøve ikke burde ha blitt opphevet.

– Næringen sliter allerede i dag med at kvaliteten på sjåfører er for dårlig. Opphevelsen kan resultere i at vi får sjåfører som har for lite kunnskap om gatene og de kjente stedene i Oslo. Dette kan igjen bidra til misfornøyde kunder. Christiania Taxi vil kreve at nye sjåfører gjennomfører nødvendige kurs før ID-kort blir utstedt, sier Ahmad.

Scandinavian Taxi har foreløpig ikke vurdert hvordan de skal håndtere den nye situasjonen.

– Det burde være et sentralt krav om kjentmannsprøven, fordi man bør ha en viss kompetanse for å kjøre taxi. Nå er dette vedtaket fra politiet nytt. Vi skal nå vurdere hva vi kommer til å gjøre, sier styreleder Osman Ghader.

Frykter at flere vil droppe prøven

Glenn Tuxen, leder for Norges Taxiforbund avdeling Oslo, er heller ikke begeistret for det ferske vedtaket.

– Vi mener at kunnskap om det området man skal kjøre taxi i, er veldig viktig, sier Tuxen.

Han håper at taxisentralene innfører egne krav til prøver og kurs, men tror ikke at alle kommer til å gjøre det.

– Når sentralene senker sine krav, blir det lettere for dem å rekruttere løyvehavere og sjåfører. For å opprettholde kvaliteten på sine tjenester, er det viktig at sentralene vurdere dette nøye. Jeg er likevel redd for at enkelte sentraler vil benytte seg av muligheten til å droppe kjentmannsprøven, sier Tuxen.

GPS istedenfor kartbok

– Man har andre hjelpemidler i dag enn det man hadde før. Nå kan man kjøre taxi ved hjelp av GPS istedenfor kartbok, sier stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han deler ikke næringens bekymring for at dette vil gå utover kvaliteten.

– Jeg tror ikke at det faller på kjentmannsprøven. Endringer som kommer nå, vil gjøre taxibransjen mer publikumsvennlig. Og så har selskapene selv mulighet til å sette egne krav til sjåfører.

Ny lov fra 1. juli 2020

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til Aftenposten a Stortinget har vedtatt endringer som gir næringen mulighet til selv å stille slike krav til sine sjåfører. Lovendringen trer i kraft 1. juli. I dag er det politiet som avgjør om det skal stilles krav om kjentmannsprøve ved utstedelse av kjøreseddel.

– Endringene gjøres av flere grunner. Blant annet fordi det er viktig å fjerne hindringer for nye aktører å etablere seg på drosjemarkedet. Videre har den teknologiske utviklingen lagt til rette for andre måter å finne raskeste vei fra A til B enn kjentmannsprøve, blant annet ved bruk av GPS, skriver Werp.

– I den grad den lokale drosjenæringen ønsker å opprettholde kjentmannsprøven, er dette fortsatt fullt mulig. Det er ingenting i veien for aktørene å kreve kjentmannsprøver av sine sjåfører, dersom de ser at dette gir dem et konkurransefortrinn, legger han til.