Rovdyrforsker: Ulv er ikke ufarlig

Seniorforsker John D.C. Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier at det må tas affære hvis ulven mister sin naturlige skyhet for mennesker.

Oslofolk ønsker ulv velkommen i nabolaget. Skandinavisk ulv er større enn artsfrendene sør i Europa, og omtrent på størrelse med den nordamerikanske.

— Vi må slutte å si at ulver ikke kan være farlig for mennesker. Det er viktig at folk får en mer balansert informasjon. Ulv kan drepe mennesker, selv om det skjer veldig sjelden, sier Linnell.

Han er ekspert på rovdyrs adferd og forhold til mennesker. I 2002 var han en av redaktørene for en NINA-rapport om folks frykt for store rovdyr. Ulveforsker Petter Wabakken var en av bidragsyterne.

Ingen er drept av ulv i Norge siden 1800, da en seks år gammel pike angivelig mistet livet under et ulveangrep. Men det har praktisk talt ikke vært ulv her til lands siden rundt 1860. I andre land har det imidlertid vært flere tilfeller.

Tilvenning er farlig

Kenton Carnegie ble drept av ulv i Saskatchewan 8. november 2005. I løpet av en periode forut for angrepet var det flere episoder der ulv opptrådte aggressivt mot mennesker.

— Folk oppdaget at ulven sto og observerte menneskene. Det var en spesiell situasjon, der ulven hadde mistet sin naturlige skyhet for mennesker. Det er viktig at ulven ikke mister sin naturlige skyhet for mennesker. Hvis det kommer til en slik utvikling, bør det tas affære, advarer Linnell.

Les også

Ulv! Ulv? Ja takk!

Han understreker at det ikke betyr at ulv ikke kan leve tett på mennesker uten at det utgjør en direkte risiko. Faren oppstår når ulv lærer at den ikke har noe å frykte av menneskene der.Likevel anses angrepsfrekvensen for å være svært lav sett i forhold til at det i dag eksisterer rundt 10 000 ulver i Europa, 40 000 i Russland og 60 000 i Nord-Amerika.

Uventet

— Men uventede ting kan skje, slik vi så da en kvinnelig jogger ble drept av ulv i Alaska for et par år siden, sier Linnell. Han sikter til lærerinnen Candice Berner (32) som ble drept i Anchorage i 12. mars 2010.

— Det var ingen tegn til at ulven i området var godt tilvent mennesker, og heller ingen som hadde observert ulv som opptrådte unormalt, sier Linnell.

I Nord-Amerika har det vært flere dokumenterte ulveangrep på mennesker de siste årene. De fleste angrepene på mennesker er skjedd innenfor verneområder hvor ulven får være i fred.

Ulven som er innvandret til Skandinavia, er også beskyttet av strengt vern. Men etter at Stortingets bestandsmål er blitt oppnådd, har norske myndigheter gitt tillatelse til lisensjakt på enkelte individer. Det har likevel ikke skjedd uten protester.

Marka godt egnet

Les også

Høykarbo gjorde ulv til hund

Linnell mener Østmarka og Nordmarka er svært godt egnet for ulv. Hvis et revirhevdende ulvepar får hvalper i Østmarka til våren, kan resten av Marka ligge an til å få revirhevdende flokker ganske snart.— Men det er selvsagt umulig å si at hvalpene vil finne nye områder i Nordmarka. Ingen kan spå hvor de vil streife, sier Linnell. Han minner om at Stortinget har bestemt at det bare skal være tre revirhevdende ulveflokker i Norge.

— Det er derfor like mye en politisk avgjørelse om ulven skal få bli i Marka, eller om den norske bestanden skal begrenses til Hedmark, sier han.

Valper på vandring

Frisk ulv utgjør ingen stor fare for mennesker, men løse hunder kan bli tatt, særlig av ulv som hevder revir.

Ulveforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark, sier at han er temmelig sikker på at ulveflokken i Østmarka vil bruke hele skogområdet fra Øyeren i øst til bebyggelsen i vest.

— Ulven er smart og tilpasningsdyktig, og kan leve tett på mennesker. De lærer fort. Men det vil ikke akkumuleres ulv i Østmarka, man kan heller si at det vil bli pumpet ut ulvevalper som vil legge på vandring i ulike retninger, sier Wabakken.

frode.setran@aftenposten.no