Abbasi-familiens advokat: Mor returneres til Norge. Barna hennes sendes til Afghanistan.

Uttransporten av Abbasi-familien ble stoppet i Tyrkia fordi moren ble syk. Nå returneres hun til Norge, mens barna hennes på 16, 20 og 22 år sendes til Afghanistan.

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abbasi skal sendes til Afghanistan. Deres mor Atefa Rezaie er blitt syk og må returneres til Norge.

– Politiet forteller meg nå at mors helsetilstand ikke er bedret, og at hun skal returneres til Norge. Uttransporteringen av barna skal gjennomføres som planlagt, sier Erik Vatne, familiens advokat, til Aftenposten søndag kveld.

Dermed blir altså en syk mor skilt fra sine tre barn. Det yngste barnet er 16 år.

Natt til lørdag ble Atefa Rezaie og hennes tre barn Ehsan (16), Taibeh (20) og Yasin (22) Abbasi vekket av norsk politi i Trondheim og fraktet bort. Lørdag formiddag ble de sendt ut av Norge. Familien Abbasi skulle tvangsutsendes til Afghanistan.

Nå er mor blitt syk, og familien sitter fast på et hotell i Tyrkia. Søndag kveld fikk advokaten vite at mor skal sendes hjem, men barna videresendes til Afghanistan.

Lars Haltbrekken i SV beskriver behandlingen av familien som «grovt umenneskelig».

– Nå må partilederne i Høyre, KrF og Venstre sørge for at denne galskapen får en ende og at Abbasi-familien hentes hjem til Norge, sier han til Aftenposten sent søndag kveld.

SV er en av partiene som har arrangert demonstrasjon i protest mot situasjonen søndag kveld.

Les også

Natt til lørdag ble familien Abbasi arrestert

Mor ble syk på flyet

Erik Vatne snakket med Yasin, den eldste sønnen, da familien ventet på å bli sendt fra Gardermoen lørdag formiddag. Han forklarte at mor allerede på flyet fra Røros ble svært dårlig, og at dette fortsatte på flyet fra Oslo til Istanbul.

– Politiet sa til meg at mors helse gjør at operasjonen inntil videre må stilles i bero, og at de ville gjøre fortløpende vurderinger av situasjonen, sa Vatne til Aftenposten tidligere søndag ettermiddag.

Vatne forteller at politiet skal ha tatt fra dem telefonene, og at det derfor er vanskelig å komme i kontakt med dem.

Familien har bodd i Norge siden 2012, men har ikke hatt oppholdstillatelse siden 2014. De er afghanske statsborgere.

«Sterke menneskelige hensyn» avvist

I UNEs avslag på familiens klage, vedgår UNE at de tidligere har konkludert med at det er «til det beste for Ehsan», altså den yngste gutten, å få opphold i Norge. UNE peker selv på blant annet på uttalelse fra helsepersonell, som tilsier at det er «sterke menneskelige hensyn i saken som taler for å gi oppholdstillatelse. Oppholdstillatelse har likevel ikke blitt gitt fordi de innvandringsregulerende hensynene har fått utslagsgivende vekt.», konkluderer de.

Demonstrasjoner i Norge

Familiens advokat er bekymret for helsetilstanden til spesielt en av guttene.

– Jeg kan ikke gå i detaljer, men vi har dokumentert dette svært godt overfor Utlendingsnemnda. Vi har anført at en uttransportering er uforsvarlig, og vi har anført at liv står på spill. Senest lørdag formiddag begjærte vi selve utreisen utsatt, blant annet på grunn av helsesituasjonen. UNE avslo dette, sier Vatne til Aftenposten.

I familiens norske hjemby, Trondheim, protesterte flere hundre trøndere lørdag mot utsendelsen, ifølge Adresseavisen. Søndag kveld demonstrerte familiens støttespillere utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. Det var Rødt Oslo, Oslo SV og Amnesty som arrangerte demonstrasjonen.

216 personer ble uttransportert fra Norge til Afghanistan i 2018, men demonstrantene mener det ikke vil være trygt for familien Abbasi der. Familien fikk nylig avslag på omgjøringsbegjæring. Saken har også blitt behandlet av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

– Dypt tragisk

– Det som har skjedd er dypt tragisk. Dette er en familie som har bodd i Trondheim siden 2012. Ungene gått på skole der, nå har de tatt utdanning der og hatt store deler av sin barndom og ungdom der, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, til Aftenposten.

I papirene fra UNE står det at det er sterke menneskelige hensyn for å la familien bli i landet, men at innvandringspolitiske hensyn går foran, mener Haltbrekken.

Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012 fordi mor var alene med tre barn «uten et mannlig nettverk i Afghanistan», heter det i avslaget fra UNE. Oppholdstillatelse og flyktningstatus ble tilbakekalt av UDI da ektemann/far kom til Norge i 2014.

«Eldste sønn i familien, Yasin, er voksen. Atefa og Taibah har dermed et nødvendig og tilstrekkelig mannlig nettverk ved retur. Det er ikke holdepunkter for at Ehsan, selv om han fortsatt er mindreårig, har et sterkere behov for beskyttelse enn sine familiemedlemmer», skriver UNE.

Asylsaken er prøvd for retten i to runder. Første gang fikk familien medhold, andre gang, i september 2017, fikk Staten medhold i at UNEs vedtak var gyldig. Dommen ble anket, men Høyesterett nektet anken fremmet. Dommen er dermed rettskraftig.

UNE: «Negativ utvikling i sikkerhetssituasjonen»

«UNE er kjent med at det har vært en negativ utvikling i sikkerhetssituasjonen i Afghanistan», heter det i avslaget på familiens klage. UNE peker videre på at det de siste årene har vært mange anslag fra både Taliban og IS, men at «ingen av hovedaktørene i konflikten i Afghanistan først og fremst retter sine angrep mot sivilbefolkningen. Sivile rammes i all hovedsak som tilfeldige ofre.»

Afghanistan regnes som et av verdens farligste land. I 2018 påpekte FNs høykommissær for flyktninger at sikkerhetssituasjonen er verre, og at land ikke burde tvangsreturnere flyktninger til Kabul.

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE sa lørdag til NRK at nemnda grunnet taushetsplikt ikke kan gi en begrunnelse for hvorfor familien nå blir sendt ut av landet.

Fikk ikke si «ha det» til kjæresten

Gabriele Rocyte (21) er kjæresten til 22 år gamle Yasin. Hun fikk ikke si «ha det» til ham før politiet sendte ham ut av landet. Rocyte lå og sov da fire politifolk klokken 04.50 lørdag morgen tok seg inn i leiligheten. De spurte etter Yasin Abbasu, men han var ikke hjemme og hun sier at hun ikke vet hvor han var, forteller hun til NRK.

– Det var flaks at døren var åpen. De skulle egentlig bryte den opp. De hadde alt utstyr med, forteller Rocyte.