Norge

Vestfoldbanen rykker fra Østfoldbanen i togutbyggingen på Østlandet

Vestfold rykker kraftig fra Østfold. Men for ny jernbanetunnel under Oslo, det aller viktigste enkeltprosjektet, er det dukket opp flere problemer.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Torsdag 19. desember gikk første salve av for ny jernbanetunnel ut av Drammen, i retning Vestfold.

En tilsvarende gikk av i Moss i månedsskiftet november-desember. Den markerte at byggingen av ny Intercity-linje mellom Sandbukta (rett nord for Moss), Moss og Rygge er i gang.

Les hele saken med abonnement