Fremskynder ny jernbane til Tønsberg med ett år. Her er full oversikt over jernbaneprosjektene på Østlandet.

Vestfold rykker kraftig fra Østfold. Men for ny jernbanetunnel under Oslo, det aller viktigste enkeltprosjektet, er det dukket opp flere problemer.

Iselin Eng og Alf Louis Solvang er prosjektledere i Bane Nor for ny jernbane Råde-Sarpsborg. De konstaterer at grunnforholdene i Østfold er enda mye vanskeligere enn i Vestfold. Det får konsekvenser for fremdriften i det gigantiske Intercity-prosjektet på Østlandet.

Torsdag 19. desember gikk første salve av for ny jernbanetunnel ut av Drammen, i retning Vestfold.

En tilsvarende gikk av i Moss i månedsskiftet november-desember. Den markerte at byggingen av ny Intercity-linje mellom Sandbukta (rett nord for Moss), Moss og Rygge er i gang.

Les hele saken med abonnement