Norge

- Bruk av redningsvest kunne halvert dødsfallene

Hvert år dør i gjennomsnitt 33 personer i båtulykker. Strengere regler for promille og redningsvest foreslås nå som tiltak for å få ned tallet.

Dykkere leter etter savnede etter en av de to store båtulykkene i Vestfold i fjor sommer. I denne ulykken omkom tre mennesker - ingen av dem hadde redningsvest på.
  • Mathias Vedeler

Rundt halvparten av dødsfallene på sjøen i fjor kunne hvert unngått hvis alle hadde brukt redningsvest, anslår Redningsselskapet.

Hver sommer blir vi servert tragiske historier i mediene om mennesker som mister i livet i fritidsbåtene sine. Antall dødsulykker på sjøen er ikke blitt mindre de siste ti årene — i snitt har 33 mennesker mistet livet hvert år.

I fjor var tallet 32 personer, viser en ny rapport fra Sjøfartsdirektoratet.

Basert på opplysningene i rapporten anslår Redningsselskapet at rundt 15 av disse dødsfallene kunne vært unngått om alle hadde brukt redningsvest.

Også Sjøfartsdirektoratet mener dette er et realistisk anslag ut ifra fjorårets ulykkestall.

61 prosent av dem som har mistet livet på sjøen det siste tiåret, manglet redningsvest. Tallet er trolig høyere, ettersom man i mange tilfeller ikke har klart å fastslå om vesten var på eller ikke.

Ønsker påbud

For å få ned dødstallene foreslås det i rapporten å gjøre det påbudt å ha på redningsvest i fritidsbåter. I dag er det kun påbudt å ha vestene tilgjengelig om bord.

Les også

Vær så snill, bruk vest!

- Vi tror nøkkelen til å få ned antall dødsulykker er å få folk til å bruke vest. Derfor kan det hjelpe med et påbud, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han har ledet arbeidet med rapporten.

- Men et påbud kan ikke henge i løse luften. Holdninger er også veldig viktig. Lover og regler har ingen verdi hvis folk ikke følger dem og de ikke blir kontrollert. Derfor har utvalget også foreslått et UP på sjøen, legger Akselsen til.

I rapporten, som ble bestilt av Regjeringen i etterkant av fjorårets ulykkesfylte sommer, foreslås også at politikerne innfører en rekke andre tiltak:

  • Lavere promillegrense.
  • Mer politi på sjøen.
  • Nasjonal standard for fartsgrenser.
  • Strengere regler for utleie av båter til turister.
    - Alkohol øker risikoen både for at ulykken skjer og for at konsekvensene av ulykken blir alvorlige. Hvis du har promille i blodet, fryser du fortere, og det blir mer dramatisk når du faller i vannet, forteller Akselsen.

Dagens promillegrense i fritidsbåter er 0,8.

I rapporten kommer det frem at 29 prosent av alle som har mistet livet i båtulykke de siste ti årene, var alkoholpåvirket. Redningsselskapet regner med at også dette tallet sannsynligvis er høyere, ettersom man kun undersøker promillen ved mistanke. I 45 prosent av dødsfallene er det ukjent om sjåføren hadde promille eller ikke.

I rapporten tas det imidlertid ikke stilling til hvilken konkret promillegrense vi burde ha på sjøen.

- Det får være opp til politikerne, men vi mener 0,8 er for høyt. Hvis vi sier at sjåføren ikke skal være påvirket av alkohol, må lovverket si det samme, sier Akselsen.

Nesten bare menn

Menn er sterkt overrepresentert i ulykkesstatistikken. Hele 90 prosent av alle omkomne de siste ti årene var menn, ifølge rapporten.

Sjøfartsdirektør Akselsen mener mannfolk må begynne oppføre seg som kvinner når de på sjøen.

- Da vil flere overleve. De må tenke seg mer om, ta hensyn og ikke overvurdere egne kunnskaper. De må også sette seg inn i hvordan båten fungerer og selvfølgelig bruke redningsvest. Mye tyder på at voksne menn er dem som slurver mest med redningsvesten, sier Akselsen.

Les også

  1. Én funnet omkommet, tre savnet etter båtforlis i Etne

  2. Klassereiser i Atlanteren