Overrasket over stor sprik mellom planer og handlinger

Alexandra Bech Gjørv mener flere myndighetsorganer har ansvar for at mye gikk galt 22. juli i fjor.

Lederen for 22. juli-kommisjonen gikk gjennom hovedpunktene fra rapporten deres under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Mens helse— og redningsarbeiderne i hovedsak fikk skryt, fikk blant annet politiet kraftig kritikk av kommisjonen.

- Vi har alle følt at vi har levd i et trygt og godt land. Vi ser gode planer og intensjoner, men har utilstrekkelige øvelser. Vi har hatt tilsyn, men ikke lært nok av tilsynene, sa Gjørv.

Hun sa at mennesker på alle nivåer må ta sitt ansvar.

— Justisdepartementet må ta ansvar for begrenset oppmerksomhet mot operativ tjeneste, Politidirektoratet for at de ikke hadde en klar strategisk helhet rundt målene, og politidistriktene for sine ansvarsområder.

Bech Gjørv sa at hun var overrasket over at det var så stort sprik mellom planverk og handlinger .

— Har statsministeren tatt det overordnede ansvaret godt nok? spurte en journalist under pressekonferansen.

— Justisdepartementet har det overordnede ansvaret for sikkerheten, men Regjeringen har helt klart et ansvar her, svarte kommisjonslederen.

Vil ikke svare om Aasrud bør gå av

På spørsmål fra NRK svarte også kommisjonslederen at det var Fornyingsdepartementets hovedansvar at Grubbegata ikke ble sperret.

- De er eier av Statsbygg og har ansvar for bygningens fellesarealer og sikkerhet.

Hun vil ikke svare på om fornyingsministeren bør gå av.

— Det er ikke vårt ansvar å si noe om det, og det er spørsmål om det ville blitt et syndebukkmakeri.

Men hun er negativ til at at det ikke har blitt ført tilsyn ved skjermingsverdige bygg, som Regjeringskvartalet og Stortinget.

— Det er kritikkverdig at det ikke ble gjort.

- Behring Breivik har skylden

Bech Gjørv presiserte at det er gjerningsmannen Anders Behring Breivik som har skylden, men at kommisjonen hadde følgende oppgave:

- Hva skjedde, hvorfor gikk det slik, hvordan kunne vi la det skje og hva må endres for å være sterkere rustet?

De seks hovedpunktene Bech trakk frem var at

  • Angrepet kunne vært forhindret.
  • Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet, og en raskere politiaksjon var mulig.
  • Flere sikrings- og beredskapstiltak burde vært iverksatt.
  • Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadede og pårørende i akuttfasen på en god måte.
  • Regjeringens kommunikasjon til folket var god.
  • Selv om PST kunne kommet på sporet av Behring Breivik tidligere med en bredere arbeidsmetodikk, kan de ikke si at PST kunne og burde avverget angrepene.

- Både systemer og enkeltmennesker sviktet

Gjørv sa også at både systemer og enkeltmennesker sviktet, og nevnte blant annet sikkerheten i regjeringskvartalet.

— Kommisjonen er ikke i tvil, Regjeringskvartalet er et skjermingsverdig objekt.

Hun dro gjennom den mange år lange historien og diskusjonen om at Grubbegata skulle ha vært stengt for trafikk.

— Besluttsomheten forvitret og det var mulig å plassere en bombe der den ble plassert.

Kritikken mot politiet var blant annet det Bech Gjørv kalte «velkjente problemer» som svake systemer for samhandling og manglende koordinering.

— Dette påvirket utfallet 22. juli.

Kunne vært fremme 12 minutter før

At riksalarmsystemet sviktet alvorlig, og at et veldig godt tips ble fulgt opp svært sent, pekte hun også på.

— Styrken kunne vært på Utøya 18.15 - 12 minutter før de kom frem, sa Bech Gjørv.

Om Utøya snakket hun blant annet om misforståelser, full forvirring og en overbelastet politibåt om ting som gikk galt.

Les også

Simulerte 22. juli- angrepet i 2004

Kommisjonslederen sa også at all informasjon de hadde bedt om, også gradert informasjon, har de fått.

— Kunne gått verre

Selv om kommisjonen mener at mye gikk galt, sa Bech Gjørv også at ting kunne gått mye verre.

— Dersom bomben hadde gått av en vanlig hverdag midt i lunsjen, kunne enda flere blitt skadet og drept. Statsapparatet kunne blitt enda mer lammet.

— Og dersom angrepet på Utøya hadde skjedd uten at bombeangrepet skjedde først, ville ikke beredskapstroppen vært mobilisert. Dersom det hadde skjedd på kvelden ville det også vært mindre erfarne folk på jobb på operasjonssentralen.

Les også

- Øker sannsynligheten for søksmål mot staten