Norge

Menneskehandel og lånebedrageri sentralt i Lime-saken

Grov menneskehandel og lånebedragerier som ledd i en organisert kriminell gruppe sto sentralt da anken i Lime-saken startet tirsdag.

Ankebehandlingen av Lime-saken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Tiltalen omfatter blant annet menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Lagmannsretten skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri. Heiko Junge, NTB scanpix

 • NTB

Ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett har så mange aktører at rettslokalet er tilpasset for å få plass til alle.

Tolv tiltalte forsvares av tilsammen 25 advokater. Aktoratet ledes av statsadvokat Geir Evanger og består av i alt av fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Retten ledes av lagdommer Irene Sogn.

Ankesaken går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem lekdommere. Dommen i Oslo tingrett er anket av både påtalemyndigheten og de tiltalte.

Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (42) som ble dømt til ni års fengsel. De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Påtalemyndigheten ba om 13 års fengsel for Hussain. De øvrige fengselsstraffene varierer fra fem og et halvt år til ett års fengsel. En av de 13 tiltalte i tingretten ble frifunnet.

Forholdene saken omhandler har tilknytning til driften av flere dagligvarebutikker i matvarekjeden Lime. Høsten 2014 aksjonerte politiet og flere offentlige etater mot 20 butikker i kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven, men er altså nå konsentrert rundt menneskehandel og lånebedrageri.

Ankesaken er berammet frem til 29. mai neste år.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Menneskehandel
 2. Rettssaker

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ny runde i Lime-saken. Denne gangen er det satt av ni måneder

 2. NORGE

  Saken startet da familien sjekket Skype-kontoen hans. Nå er tobarnsfaren dømt til 16 års forvaring.

 3. KOMMENTAR

  Nå er det to fagdommere og fem meddommere som skal avgjøre. Det er nettopp her Eirik Jensen kan ha sin sjanse.

 4. NORGE

  Mann dømt til 15 år for drap av gravid kone i Egersund i 2018

 5. NORGE

  Aktor ber om syv år og åtte måneders fengsel for drapsforsøk på datter

 6. NORGE

  Mann dømt til fengsel i 19 år for drap på kona og uaktsomt drap på sin sønn