Menneskehandel og lånebedrageri sentralt i Lime-saken

Grov menneskehandel og lånebedragerier som ledd i en organisert kriminell gruppe sto sentralt da anken i Lime-saken startet tirsdag.

Ankebehandlingen av Lime-saken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Tiltalen omfatter blant annet menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Lagmannsretten skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri.

Ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett har så mange aktører at rettslokalet er tilpasset for å få plass til alle.

Tolv tiltalte forsvares av tilsammen 25 advokater. Aktoratet ledes av statsadvokat Geir Evanger og består av i alt av fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Retten ledes av lagdommer Irene Sogn.

Ankesaken går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem lekdommere. Dommen i Oslo tingrett er anket av både påtalemyndigheten og de tiltalte.

Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (42) som ble dømt til ni års fengsel. De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Påtalemyndigheten ba om 13 års fengsel for Hussain. De øvrige fengselsstraffene varierer fra fem og et halvt år til ett års fengsel. En av de 13 tiltalte i tingretten ble frifunnet.

Forholdene saken omhandler har tilknytning til driften av flere dagligvarebutikker i matvarekjeden Lime. Høsten 2014 aksjonerte politiet og flere offentlige etater mot 20 butikker i kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven, men er altså nå konsentrert rundt menneskehandel og lånebedrageri.

Ankesaken er berammet frem til 29. mai neste år.