Norge

Entreprenører om vedlikeholdet: Vi har kapasitet til å gjøre mer på jernbanen

Store entreprenører som jobber for jernbanen om sommeren mener at arbeidet kunne vært organisert langt bedre.

En ensom gravemaskin og anleggsarbeider i sving ved Vevelstad stasjon på den stengte Østfoldbanen i juli.
  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Denne artikkelen ble først publisert i en versjon der Bane Nor ikke fullt ut var blitt presentert for kritikken fra entreprenørene. Denne versjonen er fjernet. Bane Nor har fått svare på nytt, og svarene er tatt inn i denne nye versjonen av artikkelen.

I sommer fløy Aftenposten helikopter over de stengte toglinjene rundt Oslo og registrerte at det på lange strekninger ikke var noen aktivitet. Statsselskapet Bane Nor er ansvarlig for toglinjene og understreket at det blir gjort mye arbeid som ikke er synlig fra luften.

I et intervju bekreftet likevel kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane Nor utbygging at det kunne vært gjort mer, og at mengden av aktivitet også har med «markedet og budsjetter å gjøre».

Etter seks uker med arbeid fortsatte togkaoset inn i august.

  • Les også: – Vi skulle gjerne ønsket passasjerene tilbake på en annen måte

Leder for Veidekkes baneavdeling, Magnus Sutherland Kristensen.

Etterlyser forutsigbarhet

Aftenposten har snakket med store entreprenører som utfører arbeid for Bane Nor på linjene. De reagerer på organiseringen av arbeidet.

– Det er eksempler på at anbud er lagt ut i mai, avgjort i juni, for så å bli utført i juli og august. Da sier det seg selv at det er vanskelig å planlegge kapasiteten, sier leder for entreprenørselskapet Veidekkes baneavdeling, Magnus Sutherland Kristensen.

Andre entreprenører har det samme budskapet: Forutsigbarheten i oppdragene er for liten, maskinene står stille store deler av året og Bane Nor sender ut et lappeteppe av småoppdrag.

Burde fått mer tid

Etter Aftenpostens helikoptertur sa kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane Nor at de «kunne nok fått presset inn mer arbeid under årets stans i togtrafikken hvis leverandørene hadde fått tid til å områ seg.»

Dette er entreprenørene helt enige i, men de vender pekefingeren tilbake mot Bane Nor.

Les også

  1. Finner ikke feilen som skaper nye forsinkelser for lokaltog

  2. Samferdselsdepartementet kaller inn til møte om togforsinkelser

Kan trekke inn utlendinger

Adm. direktør Hans Gunnar Dokken i Norsk Jernbanedrift AS bekrefter at det kan gjøres mer.

– Det er ikke kapasitetsbegrensninger på leverandørsiden. Det er mye å gå på. Vi har partnere i inn- og utland som vi kan trekke inn.

– Gjelder dette også for de intensive sommermånedene?

– Hvis forutsigbarheten blir bedre, kan vi posisjonere oss mye bedre og også stille med økt kapasitet i de hektiske sommermånedene, sier Dokken.

Hvis togene skal gå, må skinner og signalanlegg være i orden. Rundt Oslo har det vært store problemer i august, selv etter mange uker med intensivt vedlikehold i sommer.

Kristensen i Veidekke kan også gjøre mer om sommeren.

– Hvis vi kjenner omfanget av arbeidet tidlig nok, kan vi planlegge for økt kapasitet. Med bedre forutsigbarhet blir det for eksempel lettere å tilpasse arbeidet til ferieavviklingen, sier han.

Markedssjef Morten Amandus Løkken i selskapet Baneservice sier:

– Hvis de hadde bestemt seg for å øke satsingen på vedlikehold, har vi entreprenører mulighet til å øke aktiviteten for å møte dette.

Les også

Buss for tog hele sommeren. Nå igjen. | Therese Sollien

1100 mann i arbeid

Aftenposten har spurt Bane Nor om de kunne gjort mer i sommer mens viktige strekninger var stengt.

«I sommer hadde vi godt over 1100 mann i sving på tre store prosjekter som krevde at vi stengte viktige linjer. Stengningene gjorde at vi også kunne utføre mye vedlikehold. Målet er å sørge for at de togreisende skal få et bedre togtilbud», skriver leder for ekstern kommunikasjon i Bane Nor, Nina Aasmundsen, i en e-post.

Bane Nor prøver å skape minst mulig problemer i folks hverdag, og «derfor stanser vi togtrafikken på enkelte strekninger når det er ferietid slik at færrest mulig reisende blir berørt.»

Men Aasmundsen skriver at det er grenser for hvor mye arbeid som kan gjøres samtidig: «Vi kan ikke ha for mange aktiviteter gående samtidig inne på et anleggsområde hvis dette truer sikkerheten og fremdriften».

Om entreprenørens opplevelse av manglende forutsigbarhet skriver Aasmundsen: «Bane Nor får bevilgninger gjennom årlige tildelinger over statsbudsjettet. Første kvartal hvert år går normalt med til å utarbeide kontraktsdokumenter og få oppdragene ut på anbud slik vi er pålagt. I mai 2019 fikk vi for øvrig ekstra bevilgning på 250 mill. kroner til drift og vedlikehold i revidert nasjonalbudsjett. Disse midlene ble også satt ut som oppdrag hos entreprenørene.»

«Buss for tog» er blitt en sommertradisjon for togreisende på Østlandet.

Ønsker bedre forutsigbarhet

Bedre forutsigbarhet går igjen som det viktigste ønsket fra dem som faktisk skal utføre vedlikeholdet og oppgraderingen av jernbanestrekningene

– Vi er blitt fortalt at det skal være forutsigbarhet i oppdragsmengden. Men slik det er nå, opplever vi ikke dette. Det er vanskelig å planlegge lenger enn nesetippen, sier Kristensen i Veidekke.

Stille om vinteren

Entreprenørene har rolige dager om vinteren.

– Om vinteren har vi dessverre mye ledig kapasitet og kunne gjort mye mer, sier Kristensen i Veidekke.

– Vil ikke mer vinterarbeid bare føre til mer stengte strekninger og buss for tog også på vinterføre?

– Mye av det vi gjør i dag skjer uten at strekninger blir stengt og kan like godt gjøres om vinteren som om sommeren. Jeg tror at hvis vi sprer arbeidet mer utover året, vil vi lettere kunne tilpasse stengningene til togtrafikken over døgnet, sier han.

Adm. direktør Hans Gunnar Dokken, Norsk Jernbanedrift AS.

Også Dokken i Norsk Jernbanedrift har mer å gå på om vinteren.

– Vi har for lite å gjøre om vinteren og kan gjøre mye mer da. Vi har dyre spesialmaskiner som står uvirksomme store deler av året. Ved at de er i bruk flere måneder vil Bane Nor få gjort mer innenfor de gitte budsjettene, sier han.

Dokken sier at bedre forutsigbarhet vil gi større mulighet til å jobbe om natten. Mer vinterarbeid trenger derfor «ikke nødvendigvis» føre til mer stenging av strekninger på tider da mange reiser.

Bane Nor svarer

Aasmundsen i Bane Nor skriver:

«Vi gjør vedlikeholdsarbeid hver natt hele året. I østlandsområdet går det så mange tog at vedlikeholdet stort sett må skje i løpet av et kort tidsrom på natten. I Oslo-området hvor trafikken er tettest og behovet for vedlikehold størst, jobbes det bokstavelig talt hver eneste natt.»

Men for mye av arbeidet trenger Bane Nor mer enn en natt: «Fordi vi trenger sammenhengende tid over flere uker, må vi stenge ned jernbanen», skriver Aasmundsen.

Vinterarbeid stiller Bane Nor overfor særlige utfordringer: «For eksempel må jernbanespor justeres etter vedlikeholdsarbeid. Det er mer utfordrende å få stabilt sporjustering når det er tele i bakken. Dette kan ha betydning for sikkerheten, som er prioritert foran alt annet.»

Lyspunkter fra Bane Nor

Kristensen sier bildet ikke entydig er negativt. Noen oppdrag er store og gir tid til å planlegge godt.

– Vi har for eksempel en kontrakt på rundt 300 mill. kroner på Kongsvinger-banen som strekker seg over flere år, sier han.

For Dokken er en fersk kontrakt på strekningen Lieråsen mellom Drammen og Asker et lyspunkt.

– Arbeidet skal skje i påsken og om sommeren neste år. Vi har nettopp inngått allianse med en utenlandsk partner og kan planlegge godt, sier han.

Les mer om

  1. Jernbane
  2. Bane NOR
  3. Nasjonal Transportplan
  4. Samferdsel