- Rettssystemet fungerer

Bistandsadvokat John Christian Elden tror Riksadvokaten ikke vil anke til fordel for Anders Behring Breivik.
  • Dette viser at rettssystemet fungerer og at dommerne er selvstendige, mener bistandsadvokat John Christian Elden.

Umiddelbart etter at tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen leste opp domsslutningen i 22. juli-saken, og det ble klart at alle fem dommerne mente at Anders Behring Breivik var tilregnelig og skulle dømmes til 21 års forvaring, sa advokatene som har representert overlevende og de etterlatte seg fornøyd med dommen.

— Vi får håpe at Breivik gjør det forsvarerne sa i går ved å vedta dommen på stedet, sa den kjente advokaten John Christian Elden. - Da vil riksadvokaten neppe anke til hans gunst, også fordi dette er innenfor deres subsidiære påstand.

Elden sier de pårørende er opptatt av at Breivik skal holdes bak murene så lenge han utgjør en fare.

— Det vil han bli uansett hvilke reaksjon retten velger, kommenterer Elden.

Skryt også til aktoratet

På spørsmål om hva dommen sier om aktoratets påstand om utilregnelighet, svarer Elden at påtalemyndigheten skal ha skryt for å ha ryggrad og fastholde tvilsprinsippet i strafferetten, selv om retten i dette tilfellet var uenig.

— Dette er noe man skal ha høyde for dersom de opprettholder sin nøytralitet også i vanskelige saker, sier Elden, som har vært forsvarer i en lang rekke omfattende straffesaker.

Debatten har gått svært høyt i det norske samfunnet i forbindelse med 22. juli-rettssaken, og ikke minst etter at det ble kjent at de to første rettspsykiaterne som undersøkte Breivik mente han var paranoid schizofren og dermed ikke kunne straffes. Mange har ropt på reformer i det norske rettssystemet.

— Dette viser at rettssystemet fungerer og at dommere er selvstendige og roper absolutt ikke på noen reform, er Eldens kommentar.

En vekker

— Ikke i forhold til rettspsykiatrien heller?

— Saken har nok åpnet øynene for dommere som stoler blindt på sakkyndige i straffesaker. Den viser at verden ikke nødvendigvis er enten eller. Det er et sunnhetstegn og gjelder ikke bare den psykiatriske profesjon, svarer Elden.

Uansett tror han klientene hans er fornøyd.

— Jeg tror ingen av de pårørende vil mene at dommen ikke er rettferdig, uansett hva man mener om psykiatri og tilregnelighet.

Bistandsadvokat Sjak R. Haaheim representerer livreddere fra Utvika camping.

— Mine klienter føler lettelse, og man slipper belastningen ved en ny sak hvis Behring Breivik står ved at han ikke vil anke, sier Haaheim.

Han mener saken er usedvanlig godt belyst.

-Jeg gleder meg til å lese premissen for dommen. Dette vil også reise spørsmålet om hvilken vekt man skal tillegge rettslig sakkyndige i fremtiden, sier Sjak R. Haaheim.

Feil fokus lenge

— En dom som forventet for den verste massemorder verden har sett i fredstid, sier bistandsadvokat Andreas Bjørn Salvesen.

Salvesen mener resultatet er som forventet, og at saken i altfor stor grad har vært dominert av spørsmålet om tilregnelighet.

— Her har det vært en uforståelig akademisk diskusjon. Etter å ha fulgt saken i ett år og hørt Behring Breiviks forklaring i retten fremstår han som en beregnende, tålmodig, kaldblodig og tilregnelig massemorder, sier Salvesen.

Han mener Behring Breivik har blitt behandlet med silkehansker.

— Oppmerksomheten han har fått, står i grell kontrast til hans handlinger. Fokuset har vært på helt andre ting enn hans handlinger. Dette har det vært en selsom opplevelse å følge med på. Min klient er godt fornøyd med at det nå forhåpentlig er satt et punktum, sier Salvesen.

Ikke uventet

Bistandsadvokat Zulifqar Munir synes ikke domsslutningen er uventet.

— Dette har nok også vært den enkleste avgjørelsen for dommerne. En annen slutning ville blitt vanskelig. De har vurdert saken slik den fremsto i retten, mener Munir.

Det viktigste for hans klient er at hun ikke vil kunne møte igjen Behring Breivik på gaten.

— Hun kan leve godt med dette resultatet. Det vil gi ro rundt saken, og de rammede vil trolig slippe belastningen med en ny sak, hvis dommen som forventet blir stående, sier Munir.