-Inga Marte er ikke i skvis mellom jobb og hjem

Linda Hofstad Helleland (H) mener statsråd Inga Marte Thorkildsen ikke er i skvis mellom jobb og hjem.
  • Inga Marte Thorkildsen (SV) er et eksempel på at det ikke alltid er kvinnene som havner i skvis mellom jobb og hjem, sier Linda Hofstad Helleland (H).

Hun går til frontalangrep mot barne— og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) som på kvinnedagen 8.mars gikk ut og advarte kvinner mot å jobbe deltid.

— Inga Marte Thorkildsen stiller spørsmål om hvorfor det alltid er kvinner blir skviset mellom jobb og hjem. Det tror jeg mange norske fedre rister oppgitt på hodet av. Statsrådens familie er vel selv et eksempel på at det faktisk er feil, sier Linda Hofstad Helleland som sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

.

Undervurderer kvinner

Hun mener at Thorkildsen undervurderer norske kvinner når hun sier at bevisstgjøring rundt de økonomiske konsekvensene av deltidsarbeid er nødvendig.

— Jeg har de siste dagene fått mange henvendelser fra oppegående, intellektuelle, velformulerte kvinner som fortviler over at statsråden påfører dem dårlig samvittighet, sier Helleland.

Hun sier vi må må ha tillit til at norske kvinner er seg bevisste konsekvensene av valget om å jobbe deltid.

— Ministeren fremstiller disse kvinnene som nærmest i svime, og det er bekymringsfullt. Dessuten setter hun økonomi opp mot barna og deres beste, og det er alvorlig, sier Helleland.

Hun sier det flere år vært gjennomgående i SV at ordninger som skal sikre barna best mulig omsorg, brukes som verktøy i likestillingskampen. Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal sa i 2005 at det er et forfeilet syn på barneoppdragelse å tro at foreldre er de beste til å oppdra barn.

— Det vitner om en gedigen mistillit til foreldre. Slike holdninger som vi trodde var begravd med Djupedal, lever fremdeles i beste velgående i regjeringen.

— Så du frykter ikke, som likestillingsombudet, at barna får mindre samvær med far når mor jobber deltid?

— Den norske kvinnen er bare godtatt som likestilt dersom hun springer tilbake til jobb kortest mulig tid etter at barnet er født. Men mange gjør faktisk dette som et aktivt valg. Thorkildsen må respektere at noen velger annerledes enn henne.

Les også

- Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe – men det er det ikke.

-Gammeldags

Barne-og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sier Høyre med sin gammeldagse familiepolitikk innskrenker fedres kontakt med barn.

-Istedenfor å gå til frontalangrep på meg bør Høyre og Hofstad Helleland isteden konsentrere seg om å legge til rette for en familievennlig politikk som lar seg forene med å delta for fullt i arbeidslivet både for kvinner og menn, sier Thokildsen.

Hun sier utspillet 8.mars ikke var ment å påføre kvinner dårlig samvittighet.

-Absolutt ikke. Kvinner tar i for stor grad på seg ansvaret for å løse tidsklemmen alene. Det er en oppgave samfunnet i fellesskap må løse, også menn. Det er så mange kvinner som jobber fulltid som føler seg som dårlige mødre. Hverken de, eller kvinner som jobber redusert, skal ha dårlig samvittighet, sier Thorkildsen.

Til alle mødre sier hun:

-Jeg nekter å være med på påstanden om at norske barn hadde det bedre da alle kvinner var hjemmearbeidene.

Moderne statsrådsliv

Statsråden sier hun ikke har behov hverken for å forklare eller forsvare hvordan hun og familien løser sin eventuelle tidsklemme.

-Jeg er et eksempel på at kvinner har fått makt og innflytelse utenfor hjemmet. Moderne og trygge menn slipper å føle seg mindre maskuline når de tar større del av ansvaret for barna og andre omsorgsoppgaver. Det er heldigvis blitt status for svært mange menn å tilbringe mer tid sammen med barna .Jeg er glad og stolt over at SV har bidratt så sterkt til en slik utvikling siden jeg selv ble født for 36 år siden. Da hadde min mor tre måneders fødselspermisjon, min far ingen permisjon overhode og det var manko på barnehageplasser.

Personlig valg

Inga Marte Thorkildsen sierdeltidsjobb er et personlig valg for kvinner— og menn.

— Derfor utløste mitt utsagn 8.mars mye følelser og mange reaksjoner. Det er viktig å si at kvinners deltagelse i arbeidslivet og politikken har ført til utviklingen av den norske velferdsstaten. Hele samfunnet er tjent med at kvinner deltar i arbeidslivet. Barn får mødre som er mindre sårbare økonomisk og fedre som deltar mer på hjemmebane, sier Inga Marte Thorkildsen.

Les også

- Å velge å være hjemme kan aldri bli likestillingspoltikk

Barneombudet bør på banen

Linda Hofstad Helleland krever også at barneombudet kommer raskest mulig på banen for å ta barna og deres rettigheter i forsvar.

Det kravet imøtekommer imidlertid ikke barneombudet.

— Dette ligger under foreldreansvaret, så den debatten vil vi ikke kommentere, sier Kari Stenquist i barneombudet.

Det synes Hofstad Helleland er synd.

— De fleste saker som omhandler foreldre angår også barna. Foreldres mulighet til å innrette arbeid og familieforhold påvirker selvsagt barns oppvekst. Det aller fleste spørsmål knyttet til arbeidsliv og omsorg omhandler politikk, det er det vanskelig å komme unna.

Når barneministeren uttaler at "man kan si at det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe, men det er det ikke", så forstår ikke jeg at det er en uttalelse og holdning som ikke bør møtes av kritikk fra barnas fremste forsvarer i Norge. Barneomobudet skal tale barnas sak og forsvare verdien av at barn får mulighet til å tilbringe tid med sine foreldrene, sier Høyre-politikeren.