Norge

Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden

Temperaturøkningen i Norge er nesten dobbelt så høy som snittet for verden, viser målinger.

Temperaturen i Norge har steget mer enn i resten av verden siden 1861. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

  • NTB

Globalt har temperaturen steget med 0,73 grader fra førindustriell tid (1861–1890) til moderne tid (1991-2018). I samme periode har gjennomsnittstemperaturen økt med rundt 1,3 grader i Norge, skriver NRK.

– Dette er dessverre ikke overraskende, men føyer seg inn i det globale mønsteret med oppvarming, sier Hans Olav Hygen, sjef ved avdeling for klimatjenester hos Meteorologisk institutt.

En av grunnene til at Norden er mer utsatt for temperaturøkningen er nærheten til Arktis, der havisen smelter raskere på grunn av oppvarming. Jo mindre is og snø til å reflektere solstrålene tilbake til atmosfæren, jo varmere blir temperaturen over bakken.

Les mer om

  1. Global oppvarming
  2. Klimaendringer
  3. Klima og miljø