Ingen anke i Norges største overgrepssak

En 27 år gammel mann fra Romerike, som i slutten av juni ble dømt til 16 års fengsel i norgeshistoriens største overgrepssak, vil ikke anke dommen.

Advokat Gunhild Lærum sier hennes klient ikke vil anke dommen i det som blir kalt norgeshistoriens største overgrepssak.

Det sier 27-åringens forsvarer advokat Gunhild Lærum til Romerikes Blad.

– Vi har gjennomgått dommen og har kommet fram til at vi mener at den er godt skrevet. Retten har hørt oss på en del ting, både når det gjelder det juridiske og det økonomiske, sier hun.

I dommen, som ble avsagt 28. juni, har Nedre Romerike tingrett funnet mannen skyldig i en rekke overgrep mot i alt 270 unge gutter. De aller fleste overgrepene skal ha skjedd over nett.

Fengselsstraffen på 16 år var i samsvar med aktor påstand.

– Min klient mener at det beste for alle, spesielt for de fornærmede, er at saken avsluttes nå, sier Lærum.

Den domfelte ble dømt til å betale til sammen 18,5 millioner kroner til sine ofre.