Vil flytte Viking Sky til Kristiansund

Rederiet ønsker å flytte Viking Sky til Kristiansund. Foreløpig har imidlertid ikke Sjøfartsdirektoratet gitt klarsignal til at det kan forlate Molde.

Viking Sky har siden søndag ligget ved kai i Molde. Rederiet ønsker nå å begynne reparasjonsarbeidet så snart som mulig.

Det er Sjøfartsdirektoratet som opplyser at de er blitt varslet av rederiet om at det er ønskelig å flytte skipet til verksted i Kristiansund. Planen er å påbegynne utbedring av skader på skipet.

Hvilke krav som vil bli stilt for å flytte skipet, vil bli avklart så raskt som mulig, ifølge direktoratet.

– Vi er forberedt på å samarbeide med rederiet og andre relevante instanser om å finne løsninger for dette, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Retter fokus mot maskineri og logger

Ifølge en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet fortsetter undersøkelsene for å finne årsaken til nesten-havariet lørdag ettermiddag. Fokuset på arbeidet om bord i skipet har tirsdag vært rettet mot skipets maskineri og logger knyttet til alarmene som oppsto forut og under hendelsen.

– Direktoratet jobber tett med rederi og klasseselskap for å identifisere den konkrete årsaken til blackouten. I tillegg bistår direktoratet både politi og havarikommisjonen i deres arbeid, opplyser Alvestad.

Kan forhold kan ha betydning for andre skip?

Sjøfartsdirektoratet opplyser videre at det er stort fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen som kan ha betydning for andre fartøy. Arbeidet er ikke ferdig og direktoratet understreker at de vil raskt gå ut med informasjon om slike forhold skulle bli avdekket.

– Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår, som vi mistenker kan berøre andre skip, skal en ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette og eventuelt anbefale midlertidige tiltak, påpeker Alvestad.