Norge

Våpenrådet om 22. juli-rapporten: «For noe sprøyt»

Skytter- og jegermiljøene retter kritikk i uvanlig sterke ordelag mot 22. juli-rapportens kapittel om våpen.

Alexandra Bech Gjørv møter nå krass kritikk i høringsrunden etter 22. juli-kommisjonens rapport. - Vårt hovedanliggende er at et forbud vil bidra til å vanskeliggjøre gjennomføring av terrorisme og skoleskytinger, sier Bech Gjørv. Thomas Winje Øijord

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

«For noe sprøyt». «Grove faktiske feil». «Tendensiøs rapportering». «Feilsitering». «Vi håper dette er en skrivefeil». «Uforståelig».

Kritikken hagler mot 22. julikommisjonens rapport når det gjelder våpenlovgiving. Kommisjonen har foreslått forbud mot halvautomatiske våpen. I høringsuttalelsene, som Aftenposten har gjennomgått, tar en rekke organisasjoner som representererer skyttere eller våpeneiere kraftig til motmæle.

Rammer all pistolskyting

Norges skytterforbund påpeker at et generelt forbud mot halvautomatiske våpen vil ramme tusenvis av borgere.

Les også

Dette er anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen

«Faktum er at alle pistoler som brukes i de olympiske og paralympiske programmene, er halvautomatiske. (...) Et generelt forbud vil medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge» skriver forbundet. — Det er beklagelig at de ikke har kvalitetssikret informasjonen de har fått. Faktafeilene skjemmer denne delen av rapporten. De har ikke skilt mellom halvautomatiske rifler og pistoler, som pr. definisjon er halvautomatiske, sier Jan Tore Berg-Knutsen, president i Norges skytterforbund.

- Feil om halvautomatiske våpen

I likhet med blant annet Norges våpeneierforbund, Norsk forbund for praktisk skyting, Våpenrådet og Norsk våpenhistorisk selskap skriver de at det er direkte feil i kommisjonens rapport. Kommisjonen skriver: «Mange halvautomatiske våpen kan bygges om til helautomatiske våpen. Dette kan skje ved kjøp av ekstrautstyr som nye magasiner».

— Det er som å påstå at en bil med manuelt gir blir til automatgir ved å montere hengerfeste. Hvis resten av rapporten er like dårlig, er dette skremmende. Det har jeg riktignok ingen grunn til å tro, sier Randulf W. Tønnessen i Våpenrådet, som er bransjeorganisasjonen for våpenimportører og -forhandlere.

- Skiskyting ville vært forbudt

Kommisjonen skriver også at halvautomatiske våpen «har lite med norsk jakttradisjoner å gjøre».

Norsk forbund for praktisk skyting påpeker at en slik logikk ville gjort det umulig å drive skiskyting i Norge. «Med en slik innstilling ville ikke Norges Skiskytterforbund blitt tillatt opprettet; da de ble opprettet i 1983 var dette heller ikke tradisjonell våpenbruk».

Våpenrådet er enda krassere på dette punktet: «For noe sprøyt, hvor langt tilbake skal man gå? Pil og bue eller munnladning?»

Les også

Gjorde 112 innkjøp til terrordåden

— Hva som er en del av norsk jakttradisjon, endrer seg. Halvautomatiske hagler får stadig større fotfeste, og har mange fordeler sammenlignet med dobbeltløp, blant annet mindre rekyl. Hvis man bare skulle se til det opprinnelige, ender man opp med våpen som ikke er tillatt lenger, sier Tønnessen.Tønnessen mener kommisjonen har vært for dårlig til å innhente kunnskap fra de riktige instansene.

- Det er Kripos som er faginstans i politiet når det gjelder våpen, men her har de kun forholdt seg til Politidirektoratet. De to personene de har snakket med i direktoratet, er også folk våpenbransjen har et meget anstrengt forhold til, sier Tønnessen.

- Flere våpen, mindre våpenkriminalitet

Våpeneierforbundet kaller kommisjonens arbeid «tendenisiøs rapportføring» når det gjelder bruk av skytevåpen til kriminalitet. Kommisjonen har ikke skilt mellom lovlige og ulovlige våpen.

- Generelt er det slik at jo flere våpen det er i et land, jo mindre våpenkriminalitet. Det betyr ikke at hvis man får flere til å kjøpe våpen så senker man kriminalitetsraten, men det illustrerer at det er de ulovlige våpnene som er problemet, ikke de lovlige, sier Tønnessen.

Bech Gjørv innrømmer feil

Alexandra Bech Gjørv står fast ved kommisjonens konklusjon.

— Halvautomatiske våpen er det som gjerne brukes av terrorister og såkalte skoleskytere. Kommisjonens hovedanliggende er at et forbud vil bidra til å vanskeliggjøre gjennomføring av slike planer, blant annet ved at gjerningspersonene tvinges ut i kriminalitet som lettere kan oppdages, skriver kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv i en e-post til Aftenposten.

Hun innrømmer imidlertid setningen om at halvautomatiske våpen kan ombygges til helautomatiske ved hjelp av nye magasiner, skulle vært utelatt. At vanlige skytevåpen kan omdannes til halvautomatiske våpen, er også en feilformulering, ifølge kommisjonslederen.

- Sportsklubber kan få unntak

Hun påpeker også at våpenforvaltningen i Norge er mangelfull.

Les også

<span style="font-size:100%">Dette våpenet er <br/> forbudt i Sverige </span>

— Vi er klar over at vårt forslag også berører legitim aktivitet, og vi går ut fra at det legges opp til en grundig prosess før en eventuell lovgivning innføres, slik at disse hensynene kan vurderes. En mulighet er spesiell tilrettelegging rundt sportsklubber, slik vi forstår det gjøres i noen andre land, sier Bech Gjørv.Totalt er det registrert rundt 1,4 millioner lovlige skytevåpen i Norge. Det gjør at vi er blant de landene i verden med flest våpen pr. innbygger, kun slått av Sveits, USA og Finland.

 1. Les også

  Busch vil skjerpe våpenloven

 2. Les også

  Kan igjen få tillatelse til å eie halvautomatiske rifler

 3. Les også

  Strengere våpenlov er en ikke-sak selv etter massakre

Dette er en halvautomatisk rifle, som Gjørv-kommisjonen ønsker å forby. Anders Behring Breivik brukte en ombygd halvautomatisk rifle i sine ugjerninger på Utøya. Håkon Mosvold Larsen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. NORGE

  22. juli-kommisjonen ville forby halvautomatiske våpen. Fem år etter terroren er lite skjedd

 2. NORGE

  Nå er det over 1,3 millioner private skytevåpen i Norge. To distrikter troner klart øverst på våpenstatistikken

 3. DEBATT

  "Bomskudd å forby dette"

 4. NORGE

  Gjørv om kritikken: Én eller flere gjerningsmenn påvirker ikke plikten til umiddelbar inngripen

 5. NORGE

  Forsker: 22. juli-kommisjonens Utøya-analyse er motstridende og uklar. Vurderinger ble gjort på feil grunnlag

 6. POLITIKK

  Stoltenberg vurderte å gå av etter 22. juli