Norge

- Behring Brevik har over en lang periode utviklet paranoid schizofreni

Rettspsykiaternes rapport konkluderer med at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.

  • Stine Barstad
    Journalist
  • Randi Johannessen Buckley

I dag klokken ni ble de sakkyndiges rapport om Anders Behring Breiviks mentale helse levert i Oslo tinghus.

Rettspsykiaterne skriver i sin rapport at Behring Breivik både i oppkjøringen, i gjennomføringen og i samtaler med rettspsykiaterne har vært psykotisk.

— Observanden var psykotisk under tiden for de påklagede handlinger, og observanden var psykotisk under observasjonen, heter det i rapporten.

Vrangforestillingsunivers

Ifølge statsadvokat Stein Holden beskriver de sakkyndige en person som befinner seg i sitt eget vrangforestillingsunivers, der alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene.

— Han har over en lang periode utviklet schizofreni, som har endret Behring Breivik til den personen han er i dag, sier Holden.

Dette er en psykisk lidelse, som i følge Store Norske Lekiskon gir seg utslag i vrangforestillinger som storhets- og forfølgelsesforestillinger. Det kan ta lang tid før denne sykdommen utvikles, opp mot 20 år før det skjer noen personligghetsoppløsning, og sykdommen kan behandles med antipsykotiske medikamener og aktive miljøterapeutiske metoder.

Ser seg som fremtidig konge

Rettspsykiaterne beskriver i rapporten mange typer av det de betegner som Breiviks bisarre vrangforestillinger. De går særlig inn på hans grandiose vrangforestillinger om at han er utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og dø, og at han er utvalgt for å frelse sitt folk, ifølge Holden.

De viser også til at Behring Breivik har beskrevet seg selv som den mest perfekte ridder i Europa, og at han antyder seg selv som en fremtidig regent i Norge.

— Jeg synes det er grunn til å understreke at de to sakkyndige er samstemte om konklusjonen, og at det etter det vi kan lese ikke er gitt uttrykk for tvil eller uenighet rundt premissene for konklusjonen, sier Holden.

Ifølge Holden er Breivik så langt ikke gjort kjent med de sakkyndiges konklusjon.

Kommisjon vurderer rapporten

Holden understreker at de sakkyndiges rapport nå skal gjennom en kvalitetsvurdering fra en uavhengig kommisjon.

— Det er viktig å understreke at kommisjonen skal ha en selvstendig gjennomgang av erklæringen, og at denne kan utløse ytterligere kommentarer og undersøkelser fra Husby og Sørheim, sier han.

Les også

Samtlige ni spesialister skal vurdere konklusjonen

Han sier retten har et "forsiktig håp" om at kommisjonens vurdering kan være klar før jul.

Han sier man likevel har valgt å offentliggjøre konklusjonen av de sakkyndiges erklæring, ettersom det er stor offentlig interesse rundt saken.

— Få følger for hovedforhandlingen

— Dette får svært få følger for hovedforhandlingen. Behring Breivik må uansett kjennes skyldig i terrorhandlingen i Regjeringskvartalet og drapene på Utøya for at retten kan avsi dom for at han skal overføres til tvungent psykisk helsevern. Det er den aktuelle reaksjonsform i saker hvor en siktet blir erklært strafferettslig utilregnelig, sier Inge D. Hansen, Aftenpostens rettskommentator.

Legen bestemmer sikkerheten

- Som i alle saker vil retten måtte vurdere om Breivik har begått handlingene han er anklaget for. Eneste forskjell er at vi ikke kan påstå fengsel eller forvaring, men må be om at han overføres til tvunget psykisk helsevern, sier statsadvokat Inga Bejer Engh.

Hun sier at det ikke er opp til retten å bestemme innholdet i det psykiske helsevernet.

- Den ansvarlige legen må bestemme hvilket sikkerhetsnivå som må være rundt den domfelte. Legen plikter å ta hensyn til hvilket behov samfunnet har til å beskytte seg mot domfelte, sier Engh.

Hun understreker at den ansvarlige legen for eksempel ikke kan overføre Behring Breivik fra lukket til åpen avdeling uten påtalemyndighetens samtykke.

— Dersom Breivik blir dømt til tvunget psykisk helsevern, vil påtalemyndigheten følge nøye med på at sykehuset sørger for den nødvendige sikkerheten, sier hun videre.

Les også

- Overraskende konklusjon

Overføring til tvungent psykisk helsevern betyr at Behring Breivik kan bli holdt på en psykiatrisk institusjon og underlagt behandling. Hvert tredje år må vedtaket opp til ny behandling. Og dersom han senere blir vurdert som frisk, må man få en ny rettslig runde på hva som kan skje. Da kan retten i spesielle tilfeller overføre ham til vanlig soning i fengsel.

Kan vare livet ut

— Avgjørende for oss vil da være om domfelte fortsatt utgjør en fare for samfunnet, og om psykisk helsevern fortsatt er nødvendig. Psykisk helsevern skal opprettholdes så lenge det er behov for det. Det kan vare livet ut, så lenge domfelte fortsetter å utgjøre en fare for samfunnet, sier hun.

Ifølge Engh åpner loven for at Behring Breivik kan overføres til en anstalt under fengselsvesenet, dersom han i løpet av behandlingen blir vurdert som ikke lenger psykotisk, men fortsatt en fare for samfunnet.

- Slik systemet fungerer, i ytterste konsekvens, hvis han ikke lenger er psykotisk eller utgjør en fare for samfunnet, kan ikke dommen opprettholdes lenger, sier hun.

Kan be om ny vurdering

Det er foreløpig uklart hvorvidt Behring Breivik nå vil bli overført til en psykiatrisk insitusjon i påvente av rettsaken. Påtalemyndigheten vil avvente kommisjonens vurdering før de tar stilling til en eventuell overflytting.

Holden understreker at påtalemyndigheten har mulighet til å be om at nye sakkyndige blir oppnevnt.

— Den vurderingen vil vi foreta først når kommisjonen har sagt sitt. Men generelt må det nok kunne sies at dersom kommisjonen ikke har merknader til erklæringen, skal det en del til for at påtalemyndigheten vil be om nye sakkyndige, sier han.

Les også

  1. Her leverer han Breivik-rapporten

  2. - Jeg håper han får den straffen han fortjener

statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh holdt presskonferanse om de sakkyndiges rapport tirsdag.
Denne rapporten konkluderer med at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.