Ber retten forkaste anken fra Breiviks forsvarere

Advokatfirmaet Stabell mener Oslo tingrett var i sin full rett da den oppnevnte nye sakkyndige i saken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik.

Breivik-forsvarerne advokat Geir Lippestad og advokat Odd Ivar Grøn på til et møte i Oslo tingrett.

Oslo tingrett besluttet 13. januar at de to psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas skulle vurdere den terrorsiktedes mentale helse på nytt.

Oppnevnelsen ble begrunnet med at retten har et selvstendig ansvar for at saken blir fullstendig opplyst.

Forsvarerne til Anders Behring Breivik mener imidletid de to ble oppnevnt på feil grunnlag, og anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Les også

Breivik nekter foto og vil ikke holde tale

— Etter vår oppfatning kan den bestemmelsen kun benyttes under selve hovedforhandlingen, ikke under saksforberedelsen. Retten kan ikke gjøre det på eget initiativ hvis ikke forsvarer eller påtalemyndigheten ber om det, sa forsvarer Geir Lippestad til Aftenposten i forrige uke.

- Ingen begrensning

I dag har advokatfirmaet Stabell, som representerer flere av de fornærmede og etterlatte etter 22. juli, sendt sin uttalelse om anken til retten.

Advokatfirmaet avviser Lippestads argumenter, og skriver i sitt brev til tingretten at hverken lovens ordlyd, forarbeidene eller litteraturen gir en slik begrensning i bruken av denne bestemmelsen.

Firmaet viser også til at det ville være upraktisk om retten skulle vente til hovedforhandlingen med å utnevne nye sakkyndige, siden dette nødvendigvis vil føre til utsettelser.

Advokatfirmaet Stabell konkluderer med at anken fra Breiviks forsvarere må forkastes.

Nye sakkyndige

Den 29. november konkluderte de to rettsoppnevnte psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby med at Behring Breivik er paranoid schizofren, og strafferettslig utilregnelig.

Konklusjonene og metodene de to sakkyndige har brukt har ført til krass kritikk fra flere ulike fagmiljøer og kolleger. Samtidig har helsepersonellet på Ila fengsel ikke observert tegn på at Behring Breivik er psykotisk.

Så massiv har kritikken vært at Oslo tingrett 13. januar oppnevnte to nye sakkyndige.

— Det er hensynet til en best mulig opplysning av saken som har vært avgjørende for rettens beslutning, sa tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen da.