Lege inspirert av piloters sikkerhetssjekk

Hvert år skjer det unødvendige feil ved norske sykehus som fører til pasientskader og i verste fall død. Dette kunne vært unngått om legene brukte sjekklister, mener forsker.

Thomassens avhandling konkluderer med at sjekklister er et billig, effektivt og brukervennlig verktøy for å redusere uønskede hendelser og komplikasjoner ved sykehusene.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen

Øyvind Thomassen ved Universitetet i Bergen (UiB) disputerer torsdag neste uke med en avhandling som viser at helsepersonell er bedre rustet mot å gjøre feil når de bruker en sjekkliste utarbeidet for å bedre sikkerheten.

Thommassen utviklet en 26-punkters sjekkliste, tilsvarende sjekklisten piloter bruker før avgang.

Sjekklisten ble brukt på 500 pasienter ved Haukeland sykehus.

Resultatene viser at antallet ganger der narkoseteamet ved sykehuset ikke var optimalt forberedt sank fra 30 prosent til 10 prosent dersom helsepersonellet brukte sjekklister før behandling.

— Bruken av sjekklistene førte til at legene ble bedre forberedt, man avdekket flere mangler og ble bedre i stand til å takle uventede hendelser. Med sjekklister kunne leger ha unngått flere feil, sier Thomassen til Aftenposten.

Kan redusere pasientskader

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utarbeidet en nasjonal rapport over omfanget av pasientskader på norske sykehus i fjor.

Halvparten av de rundt 4500 dødsfallene som skyldtes pasientskader på norske sykehus i 2010, kunne vært unngått, viser kartleggingen.

Mange stoler nok for mye på sin egen hukommelse

Tidligere studier viser at årsakene ved feilbehandlinger sjelden er faglig inkompetanse, men ofte skyldes manglende kommunikasjon, ikke optimalt teamarbeid og overdreven tro på egen hukommelse blant helsepersonell.

- Stoler for mye på egen hukommelse

Thomassen fikk idéen til sjekklisten i forbindelse med sin jobb som lege i Luftambulansen. Der så han hvor systematisk flypersonellet brukte sin sjekkliste for å forsikre seg om at alt nødvendig utstyr var med, og at alt var i orden før hvert oppdrag.

Avhandlingen hans konkluderer med at sjekklister er et billig, effektivt og brukervennlig verktøy for å redusere uønskede hendelser og komplikasjoner ved sykehusene.

Det viste seg imidlertid å være utfordrende å få helsepersonellet til å bruke listen, selv om det ble bestemt fra ledelsen.

— Det kan ha noe med kulturen i helsevesenet å gjøre, eller det handler om at helsepersonell føler det ikke er behov for sjekkliste. Mange stoler nok for mye på sin egen hukommelse, sier Thomassen.

Sparer tid

I kvalitative intervjuer med sykepleiere og leger kom det frem at de mente en sjekkliste endret innarbeidede vaner og arbeidsflyten på operasjonsstuen. Andre trakk frem at bruken av sjekkliste tok ekstra tid.

Thomassen forteller at det tar 90 sekunder å gå gjennom sjekklisten, men at man til gjengjeld bruker mindre tid på operasjonsstuen.

— Sjekklisten gjør at man for eksempel slipper å hente ekstrautstyr man har glemt, eller at man må gå en ekstra runde for å finne nummeret til en person man må tilkalle under operasjonen, sier Thomassen.

Nedgang i dødelighet

Thomassen startet arbeidet med doktorgraden i 2007. I 2008 gjennomførte Verdens helseorganisasjon et lignende, internasjonalt prosjekt, der bruken av sjekklister ble forsøkt ved åtte store sykehus.

Ifølge Thomassen viser rapporten til Verdens helseorganisasjons en nedgang i dødelighet og i komplikasjoner.

Trene på å bruke sjekkliste

Sjekklisten utarbeidet av Verdens helseorganisasjon er i bruk ved enkelte norske sykehus, men Thomassen mener arbeidsverktøyet har et større potensialet hvis det blir innført på riktig måte.

— Det er nødvendig å tilpasse en sjekkliste til norske forhold og til den enkelte avdelingen. Helst bør sykepleierne og legene være med på å utarbeide en slik liste. Det er også behov for å trene på bruken av sjekklisten.

- Andre yrkesgrupper som bruker sjekklister aktivt går gjennom en omfattende trening først, for eksempel trener piloter i simulator. Lignende øvelser er svært sjelden i helsevesenet, sier Thomassen.

Ifølge pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender er sjekklister et av verktøyene for å bedre sikkerheten som skal innføres ved alle kirurgiske avdelinger i landet i løpet av 2012.