Norge

NHO med ris bak speilet mot lokale koronaregler

NHO truer med å gå til Stortinget hvis den nye veilederen for lokale karanteneregler ikke virker. Regjeringen mener kommunale tiltak er unødvendig, men det kommer ikke noe lovforbud.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) har sammen med kommunene og partene i arbeidslivet laget en veileder kommunene skal bruke når de vurdere lokale koronatiltak. Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad

Søndag kveld presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) en ny nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

Den har ingen påbud til kommunene.

– En veileder er en anbefaling, ikke noe pålegg, sa leder Bjørn Arild Gram i kommunenes organisasjon KS.

NHO-sjefen Ole Erik Almlid kvitterte omgående:

– Dette må funke. Hvis ikke, vil vi gå til regjeringen og Stortinget og be dem bruke koronaloven, sa han.

Dette er unntaksloven Stortinget har vedtatt for at regjeringen raskt skal kunne innføre tiltak uten vedtak i Stortinget.

Høie: Ikke behov for lokale tiltak

Høie og regjeringen mener det ikke er behov for lokale tiltak.

– De samlede nasjonale tiltakene er strenge. Det er ikke behov for at kommunen innfører egne regler i tillegg til de nasjonale. Vi anbefaler ikke dette, sa Høie på pressekonferansen.

Han sa også at veilederen vil danne grunnlag når fylkesmennene følger med på om kommunale vedtak er lovlige.

Les også

Et virvar av ulike karanteneregler i Nordland vanskeliggjør avhør av overgrepsutsatte barn

Dette skal kommunen unngå

Veilederen har form av et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ifølge rundskrivet er det «viktig at følgende tiltak unngås»:

 • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.
 • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, blant annet barnevernet.
 • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
 • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.
 • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstagere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
 • Tiltak som rammer person- og varetransport på vei, sjø eller bane eller i luften.
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.
Les også

Fylkesmannen i Møre og Romsdal står på sitt – vil ikke følge nasjonale karanteneregler

Tromsø fortsetter

– Vi fortsetter som før, sier Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til Aftenposten søndag kveld, etter at Høie har lagt frem sine nye retningslinjer.

Tromsø har 14 dagers karantene for dem som reiser inn i kommunen fra steder sør for Dovre, men med unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner.

– Hele det faglige medisinske miljøet i Tromsø anbefaler at vi viderefører tiltakene. Vi har god kontrakt med NHO lokalt, sier han.

Tromsø kommune jobber nå med regler for dispensasjon fra lokal karantene. Wilhelmsen regner med at de blir ferdige i løpet av uken.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), Tromsø. Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

NHO Arktis har et annet syn enn Tromsø kommune.

– Vi mener alle kommunene bør oppheve de lokale reglene. I utgangspunktet bør bare de nasjonale reglene gjelde, men jeg har forståelse for at kommunene ønsker å beskytte sine innbyggere, sier regiondirektør Målfrid Baik.

Hun sier få kommuner i nord har kontaktet NHO i nord.

– Vi ønsker å gå i dialog, sier Baik.

Bodø skal vurdere tirsdag

Også Bodø kommune vil fortsette som før, i alle fall i noen dager.

– Vårt vedtak står til tirsdag. Da skal smittevernoverlegen komme med en anbefaling og bystyret skal behandle saken, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Bodø har innført syv dagers karantene for innreisende som kommer fra steder sør for Dovre. Fra kommende tirsdag kan de lokal reglene bli forlenget med syv nye dager. Også Bodø har unntak for innreisende med samfunnskritiske funksjoner.

– Vi har hatt en tett og god dialog med næringslivet og LO og lagt til rette for at dette skal fungere. Også næringslivet vil hindre smittespredning, sier Pinnerød.

Ordfører Ida Pinnerød (Ap), Bodø. Heiko Junge, NTB scanpix

Lokale tiltak har blomstret opp

Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen.

De siste ukene har svært mange av Norges 356 kommuner iverksatt egne karanteneregler. De varierende tiltakene har skapt utfordringer mellom nabokommuner og uenighet mellom kommunene og regjeringen.

Veilederen skal fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge. De kommunale reglene har skapt store problemer for lokalt næringsliv. Flyten av arbeidskraft, innsatsvarer og produkter er blitt sterkt forstyrret.

NHO satte foten ned søndag

Opprinnelig skulle pressekonferansen ha startet klokken 14 søndag. Men den ble utsatt på ubestemt tid.

Næringslivets organisasjon NHO mente at retningslinjene ikke var forpliktende nok. Dermed fortsatte forhandlingene mellom myndighetene, KS, LO og NHO utover ettermiddagen søndag.

KS og LO var, etter det Aftenposten får opplyst, fornøyd med de ikke-forpliktende retningslinjene som forelå før den opprinnelige pressekonferansen.

Resultatet ble en veileder uten påbud.

Justisminister Monica Mæland (H) har tidligere bedt landets ordførere om å stanse med egne karanteneregler, men til ingen nytte.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset

Koronaviruset

 1. VERDEN

  Madrid blir delvis koronastengt

 2. NORGE

  Da smitten eksploderte, skjerpet Bergen kraftig inn. Nå kan de samme reglene bli aktuelle i Oslo.

 3. DEBATT

  Nå begynner kulturlivet å trøtne på urimelige smittevernstiltak

 4. NORGE

  Byrådet vurderer strengere tiltak. Derfor øker smitten i Oslo.

 5. NORGE

  Direkteblogg om korona

 6. DEBATT

  Covid-19 er ikke en hjernesykdom