Norge

En tredjedel av norske lover er preget av EU

Norge har en tettere tilknytning til EU enn de fleste er klar over, sa professor Fredrik Sejersted da han i ettermiddag presenterte den store utredningen om Norge og EU.

Norges lovgivende forsamling, Stortinget, har lite den skulle ha sagt når vi passivt innfører regler utformet og bestemt i Brussel. Totalt har Norge innført godt over 8000 EU-regler siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.
  • Gunnar Magnus

Som eksempel brukte Sejersted blant annet at nærmere en trededel av alle norske lover har større eller mindre innslag av EUs regelverk.

Han omtalte EØS-avtalen som et instrument for å «ta inn EU-retten i norsk rett».

Utredningen dreier seg i første rekke om EØS-avtalens konsekvenser for Norge. Men utredningsutvalget har også sett nærmere på Norges andre avtaler med EU, som Schengen-avtalen om grensekontroll.

— Få konflikter

EØS-avtalen medfører at Norge må godta EUs regelverk på de områder avtalen omfatter. Likevel fremholdt Serjersted at avtalen - i motsetning til tanken om norsk EU-medlemskap - har vært ukontroversiell.

Les også

Rapport: EØS-avtalen er en demokratisk fiasko for Norge

— Den har vært veldig samlende. Det har vært veldig lite bråk og kontroverser, sa Sejersted.

Han hadde bare funnet rundt 20 saker "hvor det har vært tilløp til politisk debatt" - som datalagringsdirektivet og postdirektivet.

- Det har vært få konflikter, sammenlignet med andre land, sa han.

Sejersted minnet også om at seks påfølgende storting har bygget på EØS-avtalen. Og han kunne ikke se noen forskjeller fra regjering til regjering.

Norske særegenheter

Etter Sejersteds syn har EØS-avtalen vært meget gunstig for Norge. Han understreket også at Norge har vært i stand til å bevare visse særegenheter:

- Vi har fortsatt Vinmonopolet, Norsk Tipping, differensiert arbeidsgiveravgift og hjemfallsrett, presiserte han.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mottok den svært omfangsrike utredningen. Han minnet om bakteppet for dannelsen av EUs indre marked og norsk deltagelse i dette gjennom EØS-avtalen: at EU var iferd med å sakke akterut i internasjonal konkurranse.

Selv om det er en skjevhet i EØS-avtalen, med 27 EU-land mot bare tre EFTA-land, trakk Støre frem at Norge tross alt er EUs femte største handelspartner - større enn land som Japan og Brasil.

- Nasjonalt kompromiss

Les også

Det europeiske Norge

Støre karakteriserte EØS-avtalen som et "nasjonalt kompromiss som har vært usedvanlig slitesterkt".

Han sluttet seg til Sejersteds observasjon om at Norge er tre fjerdedels integrert i EU. Men han advarte mot å si at Norge er tre fjerdedels medlem. Det blir som å si at noen er litt gravid, mente han. Enten er man EU-medlem, eller så er man det ikke, understreket Støre.

— Demokratiske problemer

EØS-avtalen har fått kritikk fordi den innebærer at Norge ipraksis bare overtar EUs regelverk, uten å ha en stemme når dette regelverketfastsettes.

Sejersted erkjente da også at det er ”klare demokratiskeproblemer” med avtalen.

Men han understreket samtidig at Stortinget ikke ble førtbak lyset i prosessen som ledet frem til at EØS-avtalen ble vedtatt.–Stortinget har vært informert, og det har vært åpent tilgjengelige dokumenter,sa Sejersted.

Han tilføyde at et helt annet spørsmål er i hvilken grad informasjonenhar nådd ut til folk.

Sejersted svarte klart nei på spørsmål om dagens EØS er istrid med Stortingets forutsetninger fra den gang. Det dokumentet Stortinget dafikk seg forelagt, har holdt seg overraskende bra, ifølge utvalgslederen. –Manforutså at dette var dynamisk, og det var veldig tydelig beskrevet. Du hekterdeg på en organisasjon som du vet utvikler seg, sa han.

Større enn ventet

Tidligere ambassadør Eivinn Berg, som var med på åfremforhandle og undertegne EØS-avtalen, sa imidlertid at man den gang ikkehadde noen formening om at samarbeidet skulle utvikle seg slik i omfang ogkarakter.

Han trodde heller ikke avtalen ville vare så lenge. Dethadde nok sammenheng med at Norge kort etter gikk i gang med forhandlinger omfullt EU-medlemskap, som Berg var tilhenger av.

Medlemskaps-tanken fikk tommelen ned ved folkeavstemningen i1994. Og i dag er den ikke aktuell politikk. Men Berg bærer likevel på håp om åoppleve en ny diskusjon om EU-medlemskap.

Nedsatt for to år siden

Utvalget ble nedsatt av Utenriksdepartementet for to år siden for å vurdere konsekvensene av Norges avtaler med EU. Utvalgets leder, Sejersted, er professor ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Han understreket at utvalget er bredt forskningsbasert.

Utvalget skulle ikke vurdere alternativer til EØS-avtalen. Støre mente dette ville være feil av en regjering som står fast på EØS-avtalen. Men han hilste velkommen en demokratisk debatt om alternativer. Og han nevnte at departementet støtter en utredning i regi av organisasjonen Nei til EU.