Krever politisk handling mot deling av sexvideoer

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm tar til orde for fire tiltak mot deling av nakenbilder og sexvideoer blant unge.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier hun ser et økt omfang av seksuell vold og trakassering mot unge jenter.

Bjurstrøm ber nå om politisk handling og effektive tiltak. Noe av bakgrunnen for at hun engasjerer seg er artiklene i Aftenposten den siste tiden om alvorlige skadevirkninger for jenter som blir utsatt for deling av seksuelle bilder og videoer.

– Jenter forteller om sosial ekskludering og stigmatisering, om ensomhet, angst og depresjon. Noen jenter har sett seg nødt til å flytte fra hjemstedet sitt, sier Bjurstrøm.

– Økt omfang

Aftenposten har skrevet om at stadig flere unge nå blir straffet for å dele nakenbilder og sexvideoer.

Denne uken kom saken om «Jørgen», som tok bilder av to tenåringer som hadde sex. Han trodde som «alle andre» at det var helt OK.

Mye av det som kommer frem i disse sakene, bekreftes av Bjurstrøm:

– Vi ser et økt omfang av seksuell vold og trakassering mot unge jenter. Bruk av digitale plattformer blant jenter og unge kvinner gir nye arenaer for trakassering og overgrep.

Bjurstrøm forteller at i de verste tilfellene er det snakk om voldtekt av jenter som av ulike grunner er ute av stand til å beskytte seg selv, og ufrivillig deling av seksuelt ladede bilder.

– Ofte er overgriper en jevnaldrende som jenta kjenner, sier hun.

Foreslår fire tiltak

For å unngå flere slike saker og de konsekvensene de får, mener Bjurstrøm at det er behov for:

  • Å utvikle minstestandarder for seksualundervisning og digital vold i skolen.
  • Økt kompetanse i skolehelsetjenesten.
  • Obligatorisk undervisning om digital vold mot jenter og kvinner ved lærer- og politiutdanningen.
  • Mer forskning for å identifisere grunnleggende årsaker til seksualisert vold.

– Vi foreslår minstestandarder for seksualundervisningen som inneholder temaer og kunnskapsmål som er i takt med samfunnsutviklingen, med særlig vekt på hvilken rolle sosiale medier og plattformer spiller i unges liv, og kunnskap om ulike former for digital og fysisk seksuell vold, sier Bjurstrøm.

Inspirasjon fra porno

– Kjønnsstereotypier som henter inspirasjon fra pornografien kommer blant annet til uttrykk i ulike seksuelle praksiser i ungdomsmiljøer. Jenter forteller om hvordan gutter og unge menn øker sin sosiale status ved å ha sex med så mange jenter som mulig, forteller Bjurstrøm.

Guttene og de unge mennene filmer eller tar bilde av jenta de har sex med og sprer dette ut til vennegjengen eller andre nettverk via mobiltelefon eller sosiale medier.

– Jeg stiller meg bak Barneombudets utsagn om at foreldrene må engasjere seg, og følge mer med på barn og unges nettbruk, sier hun.

Har utarbeidet rapport

Bjurstrøm skal om kort tid til Genève for å rapportere til FNs kvinnekomité om Norge følger kvinnekonvensjonen.

I den forbindelse er det laget en rapport, der Likestillingsombudet gir uttrykk for den kulturen som blant annet har kommet frem i Aftenpostens saker.

Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne og representanter fra justiskomiteen på Stortinget har fått tilsendt rapporten.