Her er diplomatiets lønnstopper

Utenriksminister Jonas Gahr Støres ambassadører fikk i finanskriseåret 2009 et kraftig lønnshopp. Nå tjener seks ambassadører bedre enn statsråden selv.

Øverst fra venstre: Kim Traavik, Kåra Aas, Oda Helen Sletnes, Svein O. Sæther, Svein Erik Svedman, Wegger Christian Strømmen, Leidulv Namtvedt, Jørg Willy Bronebakk, Bjarne Lindstrøm og Bente Angell-Hansen.

I 2009 fikk de best lønnede ambassadørene mellom 70000 og 114000 kroner i lønnsøkning. For ett år siden var det bare én ambassadør som tjente mer enn utenriksministeren selv – nå er det seks. I oktober 2008 fastsatte Stortinget regjeringsmedlemmers årslønn til 1029000 kroner.

Samtidig som Regjeringen oppfordrer til å vise moderasjon, har utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) gitt Norges ambassadører en lønnsøkning som de fleste arbeidstagere kunne se langt etter i 2009. Lønnsveksten på mellom 7 og 11,6 prosent ligger langt over veksten i samfunnet for øvrig.

Mest i London

Høyest lønn har Bjarne Lindstrøm, ambassadør i London, med 1121000 kroner. Lindstrøm gikk av som utenriksråd etter at Reinås-utvalget rettet meget hard kritikk mot hvordan han og resten av ledelsen i UD håndterte tsunamikatastrofen. Han fikk et lønnshopp i 2009 på 72000 kroner.

Leidulv Namtvedt har vært ambassadør i Helsingfors siden september 2007, og fikk en lønnsøkning på 79000 kroner. Etter den voldsomme tsunamikritikken i 2006 satte han seg på skolebenken ved Forsvarets Høgskole, etter syv år som ekspedisjonssjef i administrativ avdeling.

Kraftig økning

Ambassadør i Berlin, Sven Erik Svedman, tok over som utenriksråd i april 2005 etter Bjarne Lindstrøm, men sluttet etter bare halvannet år. Anonyme kilder i UD sa den gang til Aftenposten at samarbeidet ikke hadde fungert godt med Jonas Gahr Støre, og at det var misnøye med at utenriksråden ikke hadde klart å skape et bedre arbeidsmiljø. Berlin-ambassadøren fikk et lønnstillegg på 75000 kroner.

Det største lønnshoppet gikk til ambassadør i Washington, Wegger Christian Strømmen, som i 2007 overtok etter Knut Vollebæk. Han fikk i 2009 en lønnsøkning på 114000 kroner til 1094000 kroner.

– Feil pengebruk

– Når en gruppe på 21 personer får en samlet lønnsvekst på over 1,4 millioner fremstår dette for oss som feil bruk av lønnsmidlene, sier Erling Rimestad, leder i NTL Utenriksdepartementet, den største fagforeningen i UD.

– Hovedutfordringene i UD er å heve nivået for grupper som ligger lavt, som administrativt personale og tjenestemenn, og samtidig sørge for en skikkelig likestillingsprofil. Dette oppnås ikke ved å gi solide tillegg til dem som ligger høyt fra før, sier Rimestad.

Til sammenligning hadde det lokale oppgjøret for 600 UD-ansatte en ramme på 10 millioner kroner, noe som utgjør omtrent 15000 kroner pr. ansatt.

– De 21 ambassadørene gjør en viktig jobb, men det gjør også mange andre som må nøye seg med beskjeden lønnsvekst, sier fagforeningslederen.

— Andre tjener mer

UD begrunner lønnsveksten med at det er andre sjefer i staten som tjener mer enn ambassadørene, og at de har «utfordrende lederstillinger». UD viser også til at man har tidligere ligget lavt på departementenes oversikt over lederlønnskontrakter.

«UD anvender statens lederlønnssystem som forutsatt fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og i henhold til standardkontraktene for lederlønnede i staten. Våre ledere blir følgelig grundig evaluert og deres resultater og innsats speiles i lokal lønnsutvikling», opplyser UD.

Lavere skatt

Lønnsøkningen kommer på topp av at UD-ansatte i 2008 fikk en kompensasjon for at de må betale skatt på fri bolig i utlandet. Bakgrunnen var at Høyesterett slo fast at skattereglene medførte en ulovlig forskjellsbehandling, siden ansatte i private bedrifter må skatte av tilsvarende fordel. 1400 UD-ansatte truet med en times politisk streik, siden dette førte til en forverring av deres lønnsvilkår. I tillegg måtte kunngjøringen av over 200 ledige stillinger utsettes. Resultatet var at UD-ansatte i utlandet fikk «boligskattgodtgjørelse» på 33000–49000 kroner avhengig av størrelsen på boligen.