Statkraft får milliardpakke

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil tilføre 14 milliarder kroner i ny egenkapital.

Les også:

Regjeringen innkalte i dag til en pressekonferanse for å fortelle at de styrker Statkraft med 14 milliarder kroner. Pengene skal i sin helhet gå til satsing på miljøvennlig fornybar energi i Norge og internasjonalt.

— Dette vil gjøre at selskapet kan videreutvikle sin posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, sier Giske.

Statkraft vedtok en ny strategi i juni 2010, samtidig som ny ledelse og styre kom på plass. Giske sier selskapet vil gjøre fremtidsrettede investeringer innen både vann- og vindkraft og fjernvarme.

— Med dette følger regjeringen opp ambisjonen fra Soria-Moria-II-erklæringen om at Statkraft skal videreutvikles som en motor innen fornybar energi, sier Giske.

Satser mer i utlandet

Statkraft sier kapitalen fra regjeringen vil gi dem mulighet til økt satsing både i Norge og i utlandet.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi og er til stede i mer enn 20 land. Konsernet hadde i 2009 en kraftproduksjon på 56,9 TWh og hadde brutto driftsinntekter på 25,7 milliarder kroner.

- Regjeringens forslag vil gi Statkraft styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon, internasjonal vannkraft, vindkraft samt fjernvarme, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Sikre industrien

Mens regjeringen og Statkraft snakker mye om satsing i utlandet, håper LO at dette vil bidra til å styrke norsk industri.

LO-leder Roar Flåthen er fornøyd med at regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner.

— Dette er en viktig beslutning. Det er riktig å innfri styrets anmodning om styrking av kapitalsituasjonen i selskapet, og beslutningen viser at staten driver aktivt eierskap. Beslutningen gir nå selskapet blant annet mulighet til satse mer på fornybar energi i Norge, og dermed styrke sin posisjon som industrilokomotiv, sier Flåthen.

Han legger til at LO har store forventinger og krav til Statkraft, ikke minst at selskapet bidrar til langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter for industrien.

Vind i England

Miljøorganisasjonen Bellona er svært fornøyd med at Statkraft får penger til energisatsinger i utlandet.

- Dette synes jeg er veldig gledelig. Det er helt nødvendig hvis Norge skal være en stor energiaktør på det europeiske markedet i framtida. Det er grunn til å gratulere både Statkraft og Giske. Dette har vi ventet på lenge, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

— Dette er blant annet med på å sikre den satsingen på vindkraft som de gjør i England. Uten denne kapitaltilførselen frykter vi at den hadde blitt skrinlagt. Nå forventer vi at pengene brukes til satsing på fornybar energi i en rekke land. Hvis de bare investerer i fornybar energi og ikke gass, er vi fornøyd, sier Hauge.

Glede i Bergen

Nyheten skapte glede i kraftselskapet BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap), som har fryktet å bli solgt av nettopp Statkraft.

- Dette er en gladnyhet for alle som har vært opptatt av BKKs fremtid, sier Sveinung Valle, leder i Hordaland Arbeiderparti, til bt.no.

Statkraft eier 49,9 prosent i BKK, men varslet i vår at de ville selge seg ut og på den måten få frigjort rundt ti milliarder kroner.

Mer i årene fremover

Valle ble torsdag kveld orientert om hovedinnholdet i den pakken Giske skal legge frem på en pressekonferanse i Oslo klokken 11.30 fredag.

— I tillegg til de 14 milliardene, blir Statkraft stilt i utsikt nye tilførsler i årene fremover. Til sammen skal selskapet over noen år bli tilført 80 milliarder kroner i ny statlig kapital, sier Valle.

— Jeg tar det for gitt at dette betyr at Statkraft fortsetter som eier i BKK, som før. Planene om salg var begrunnet i behov for kapital til nye investeringer. Men det problemet er nå løst.